RUGAȚI-VĂ ÎN ACEST MOD

Multe lucruri necesită rugăciunea bisericii. Lucrările de rugăciune enumerate mai jos sunt oferite ca ajutor pentru a accentua și a îmbogăți rugăciunea sfinților și a bisericilor. Acestea nu sunt menite să fie restrictive sau complete și nici nu trebuie să fie adoptate în mod legalist. În cele din urmă, Duhul este cel care mijlocește pentru noi, în noi și prin noi, conform lui Dumnezeu și voii Sale. Responsabilitatea mijlocitorilor este de a fi un singur duh cu Domnul și o singură minte cu Cristos pentru a descărca povara interioară cu rostiri inspirate de Duhul. În lumina actualei pandemii globale, să perseverăm în rugăciune cu un duh puternic.

MAT. 6:9-10; APOC. 11:15

Pentru ca numele Tatălui să fie sfințit (Mat. 6:9b), pentru venirea Împărăției Sale (Mat. 6:10a; Apoc. 11:15), și pentru ca voia Sa să se facă pe pământ (Mat. 6:10b).

EFES. 1:9-10, 23; 4:13, 16; 5:27; APOC. 19:7

Pentru ca buna plăcere a lui Dumnezeu să fie împlinită, scopul Lui să fie îndeplinit și economia Sa să fie dusă la îndeplinire (Efes. 1:9-10) pentru ca El să poată avea biserica în calitate de Trup zidit al lui Cristos, un om nou pe deplin crescut pentru a-L exprima pe El (v. 23; 4:13, 16) și ca mireasa pregătită a lui Cristos pentru satisfacția Lui în dragoste (5:27; Apoc. 19:7).

DAN. 4:17; APOC. 1:5; PROV. 21:1; DAN. 2:21

Pentru ca Dumnezeu în Cristos să stăpânească întreaga situație mondială (Dan. 4:17; Apoc. 1:5), să întoarcă inimile împăraților pentru a face voia Sa (Prov. 21:1) și să ridice și să doboare conducători așa cum El crede de cuviință (Dan. 2:21).

1 Tim. 2:2

Pentru ca autoritățile să aibă înțelepciunea să-și îndeplinească responsabilitățile și să guverneze drept, în conformitate cu Dumnezeu, astfel încât biserica să poată înainta în pace și liniște (1 Tim. 2:2).

Fapte 17:26-27; Fil. 1:21a; Rom. 12:2; Efes. 4:16; Apoc. 19:7

Să ne rugăm pentru mișcarea supremă a lui Dumnezeu pe întreg pământul să câștige un popor care să-L cunoască pe Cristosul atotinclusiv, care să-L experimenteze pe El ca viață a lor și să-L trăiască, și care sunt transformați și zidiți pentru a fi Trupul Său și în cele din urmă mireasa pregătită pentru întoarcerea Sa (Fapte 17:26-27; Fil. 1:21a; Rom. 12:2; Efes. 4:16; Apoc. 19:7).

Apoc. 6:1-2; Rom. 2:4; Fapte 26:20; Marcu 1:15; 1 Tim. 2:4a

Pentru alergarea calului alb al Evangheliei și pentru ca Dumnezeul îndelung răbdător să-i conducă pe oameni să se pocăiască, să se întoarcă la El și să creadă evanghelia, conform dorinței Sale ca toți oamenii să fie mântuiți (Apoc. 6:1-2; Rom. 2:4; Fapte 26:20; Marcu 1:15; 1 Tim. 2:4a).

1 Pet. 4:12-14; 5:9-10

Pentru ca Dumnezeul oricărui har să-i mângâie, să-i desăvârșească și să-i statornicească pe frații și surorile din întreaga lume, în special pe cei persecutați, asupriți și care suferă în lipsuri și încercări (1 Pet. 4:12-14; 5:9-10).

Efes. 5:14; Iacov 5:19; Gal. 6:1

Pentru ca credincioșii inactivi să fie aduși la viață, creștinii nestatornici să fie recâștigați și cei care au dat înapoi să fie restabiliți în Domnul și în părtășia bisericii (Efes. 5:14; Iacov 5:19; Gal. 6:1).

Fapte 9:2, Fapte 26:19; Ezra 1:5; Ezec. 36:24

Pentru ca credincioșii care au fost răspândiți să vadă viziunea cerească a scopului veșnic al lui Dumnezeu, să fie provocați în duhurile lor pentru a căuta lucrurile mai adânci ale lui Cristos și clădirea Lui Dumnezeu și să ia calea economiei Noului Testament (Fapte 9:2, Fapte 26:19; Ezra 1:5; Ezec. 36:24).

Rom. 15:6; Col. 3:10-11

Pentru ca toate bisericile să fie într-un singur acord predominant, glorificându-L pe Dumnezeul nostru și pe Cristosul Său cu o singură vorbire pentru a produce realitatea omului nou (Rom. 15:6; Col. 3:10-11).

Fapte 16:5; Efes. 1:19; Col. 1:11; Apoc. 1:9

Pentru ca Domnul să întărească, să mențină și să facă să prospere bisericile din fiecare țară în recâștigarea Sa ca mărturie a lui Isus (Fapte 16:5; Efes. 1:19; Col. 1:11; Apoc. 1:9).

Fapte 20:28; 1 Pet. 5:2; Evr. 13:17

Pentru ca Domnul să-i alimenteze pe lucrători și pe frații responsabili și să le dea înțelepciune să conducă și să păstorească pentru înaintarea poporului Său în aceste zile (Fapte 20:28; 1 Pet. 5:2; Evr. 13:17).

1 Tes. 5:22-23; Rom. 12:2, 4-5

Pentru ca sfinții să fie păstrați și sfințiți în ființa lor tripartită, să fie separați înspre Dumnezeu de lucrurile vulgare și păcătoase (1 Tes. 5:22-23) și să nu fie conformați acestei epoci, ci să fie transformați și să dovedească voia Lui Dumnezeu trăind viața Trupului (Rom. 12:2, 4-5).

Col. 1:12; Efes. 3:8, 17-18

Pentru ca sfinții să posede pe deplin porția lor repartizată din Cristos atotinclusiv, atotcuprinzător, fiind întăriți cu putere prin Duhul în omul lor interior, pentru ca Cristos să‑Și facă locuința în inimile lor (Col. 1:12; Efes. 3:8, 17-18).

Col. 2:6-7; Rom. 8:4; Efes. 4:15-16

Pentru ca sfinții să umble în Cristos prin duhul în viața lor de zi cu zi, să crească în Cristos în toate lucrurile și să fie îmbinați și zidiți împreună ca Trup al lui Cristos (Col. 2:6-7; Rom. 8:4; Efes. 4:15-16).

Fapte 2:46-47; 1 Pet. 4:10; 1 Cor. 14:26; Efes. 4:12, 16

Pentru ca sfinții să folosească circumstanțele actuale pentru a cultiva o viață de biserică mai vitală, triumfătoare, rodnică și mai mult conform căii stabilite de Dumnezeu prin eliberarea funcției organice a fiecărui sfânt (Fapte 2:46-47; 1 Pet. 4:10; 1 Cor. 14:26; Efes. 4:12, 16).

Rom. 15:16; 2 Tim. 4:2; Fapte 10:24

Pentru ca toți sfinții să fie energizați ca preoți care se ostenesc ai Evangheliei, care predică Cuvântul la timp și ne la timp, rudelor, prietenilor, colegilor și oamenilor pe care îi întâlnesc, pentru a-i câștiga și oferi ca ofrandă sfințită lui Dumnezeu (Rom. 15:16; 2 Tim. 4:2; Fapte 10:24).

Fapte 2:42; Mat. 6:6; 18:19-20; Col. 4:2; 1 Tes. 5:17

Pentru ca sfinții să continue cu statornicie în rugăciune și pentru ca viața lor de rugăciune să fie zidită în mod personal, în grupuri mici și în adunările bisericii, până când rugăciunea devine neîncetată (Fapte 2:42; Mat. 6:6; 18:19-20; Col. 4:2; 1 Tes. 5:17).

Apoc. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5

Pentru ca sfinții să fie ridicați și constituiți ca biruitori, pentru a fi instrumentul dispensațional care să schimbe epoca (Apoc. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5).

Marcu 3:27; 1 Ioan 3:8; Apoc. 12:10-11; Luca 18:7

Pentru ca inamicul, Satan, să fie legat, pentru ca lucrările diavolului să fie distruse, pentru ca acuzatorul fraților să fie aruncat jos și pentru ca sfinții să fie răzbunați cu privire la adversarul lor (Marcu 3:27; 1 Ioan 3:8; Apoc. 12:10-11; Luca 18:7).

Gal. 4:19; Efes. 3:14-21; Mat. 16:18; Efes. 2:21-22; 1 Cor. 12:27

Să ne rugăm ca toți sfinții să-și deschidă întreaga ființă Domnului pentru ca El să poată realiza lucrarea centrală a lui Dumnezeu — Dumnezeu să se zidească pe Sine în Cristos în noi și să ne zidească pe noi în El pentru zidirea bisericii ca Trup al lui Cristos (Gal. 4:19; Efes. 3:14-21; Mat. 16:18; Efes. 2:21-22; 1 Cor. 12:27).

1 Cor. 12:12-13, 23-27

Să ne rugăm ca sfinții să trăiască viața creștină și viața de biserică conform aspectelor practice cu privire la omogenizare, să avem omogenizarea tuturor membrelor individuale ale Trupului lui Cristos, a tuturor bisericilor din anumite districte, a tuturor lucrătorilor și a tuturor prezbiterilor prin părtășie și făcând totul prin cruce și prin intermediul Duhului ca să-L împărțim pe Cristos pentru Trup, cu scopul de a fi realitatea Trupului lui Cristos în recâștigarea Domnului (1 Cor. 12:12-13, 23-27).

Apoc. 8:1-8

Să ne rugăm pentru sfinți, ca ei să ofere rugăciuni la care Cristos, fiind un alt Înger, să adauge tămâie pentru ca de la tronul lui Dumnezeu focul judecății drepte să fie aruncat pe pământ ca să trateze cu păgânismul și cu fărădelegile (Apoc. 8:1-8).

Mat. 6:19-34

Să ne rugăm ca sfinții să nu fie anxioși cu privire la viața omenească din prezent, ci să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Sa și să-L slujească doar pe Dumnezeu, fără să strângă comori pe pământ (Mat. 6:19-34).

Mat. 6:1-6; Col. 3:3

Să ne rugăm ca toți sfinții, ca popor al împărăției, copii ai Tatălui ceresc, să aibă o viață spirituală care corespunde naturii misterioase, ascunse a vieții divine, să se roage la Tatăl lor ceresc în secret, experimentând o anumită savurare secretă a Tatălui și primind un anumit răspuns secret de la El (Mat. 6:1-6; Col. 3:3).

2 Pet. 1:5-11

Să ne rugăm ca sfinții să crească în viață spre maturitate, ca astfel să li se dea „din belșug intrare în Împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos” (2 Pet. 1:5-11).

2 Tim. 4:10; Fapte 2:40; Fil. 2:15

Rugați-vă ca toți sfinții, în special cei tineri și cei noi, să nu iubească epoca prezentă, ci să fie mântuiți din „mijlocul acestui neam ticălos” și să fie „copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care [strălucesc] ca niște lumini în lume” (2 Tim. 4:10; Fapte 2:40; Fil. 2:15).

Mat. 24:40-47; Apoc. 21:2; 19:7-9

Să ne rugăm ca sfinții să fie veghetori și prudenți și să experimenteze tot ceea ce este necesar pentru a fi „gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei” și să fie „cei chemați la ospățul nunții Mielului” (Mat. 24:40-47; Apoc. 21:2; 19:7-9).

1 Tim. 1:3-4; Gal. 2:20; Fil. 1:21a; Ioan 21:15-17; 1 Cor. 12:24; Col. 3:10-11

Să ne rugăm ca recâștigarea Domnului să experimenteze o nouă trezire, o trezire care nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie, care va fi rezultatul practicării cu succes de către noi a vârfului înalt al revelației economiei lui Dumnezeu, inclusiv trăirea de om-Dumnezeu, păstorirea universală și omogenizarea pentru realitatea Trupului lui Cristos și a singurului om nou (1 Tim. 1:3-4; Gal. 2:20; Fil. 1:21a; Ioan 21:15-17; 1 Cor. 12:24; Col. 3:10-11).

Fil. 3:20; 2 Tim. 4:8; Tit 2:13; Apoc. 22:20

Pentru ca Domnul Isus să Se întoarcă curând (Fil. 3:20; 2 Tim. 4:8; Tit 2:13; Apoc. 22:20).