ZIUA 14: RUGĂCIUNE PENTRU A-L POSEDA PE CRISTOSUL ATOTINCLUSIV

Col. 1:12; Efes. 3:8, 17-18

Pentru ca sfinții să posede pe deplin porția lor repartizată din Cristos atotinclusiv, atotcuprinzător, fiind întăriți cu putere prin Duhul în omul lor interior, pentru ca Cristos să‑Și facă locuința în inimile lor (Col. 1:12; Efes. 3:8, 17-18).

Col. 1:12— Mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor în lumină.

Efes. 3:8— Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos.

Efes. 3:17-18— Aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea.

Să perseverăm în rugăciune.