ZIUA 15: RUGĂCIUNE PENTRU ZIDIREA TRUPULUI

Col. 2:6-7; Rom. 8:4; Efes. 4:15-16

Pentru ca sfinții să umble în Cristos prin duhul în viața lor de zi cu zi, să crească în Cristos în toate lucrurile și să fie îmbinați și zidiți împreună ca Trup al lui Cristos (Col. 2:6-7; Rom. 8:4; Efes. 4:15-16).

Col. 2:6-7— Astfel, dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.

Rom. 8:4— Pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.

Efes. 4:15-16— Ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.

Să perseverăm în rugăciune.