ZIUA 20: RUGĂCIUNE PENTRU A-L LEGA PE INAMIC

Marcu 3:27; 1 Ioan 3:8; Apoc. 12:10-11; Luca 18:7

Pentru ca inamicul, Satan, să fie legat, pentru ca lucrările diavolului să fie distruse, pentru ca acuzatorul fraților să fie aruncat jos și pentru ca sfinții să fie răzbunați cu privire la adversarul lor (Marcu 3:27; 1 Ioan 3:8; Apoc. 12:10-11; Luca 18:7).

Marcu 3:27— Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare şi să-i jefuiască gospodăria decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare; numai atunci îi va jefui casa.

1 Ioan 3:8— Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.

Apoc. 12:10-11— Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.”

Luca 18:7— Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei?

Să perseverăm în rugăciune.