Fil. 3:20; 2 Tim. 4:8; Tit 2:13; Apoc. 22:20

Pentru ca Domnul Isus să Se întoarcă curând (Fil. 3:20; 2 Tim. 4:8; Tit 2:13; Apoc. 22:20).

Fil. 3:20— Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.

2 Tim. 4:8— De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.

Tit 2:13— Aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.

Apoc. 22:20— Cel ce adevereşte aceste lucruri zice: „Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse!