ZIUA 2: RUGĂCIUNE PENTRU OMUL NOU ȘI MIREASĂ

EFES. 1:9-10, 23; 4:13, 16; 5:27; APOC. 19:7

Pentru ca buna plăcere a lui Dumnezeu să fie împlinită, scopul Lui să fie îndeplinit și economia Sa să fie dusă la îndeplinire (Efes. 1:9-10) pentru ca El să poată avea biserica în calitate de Trup zidit al lui Cristos, un om nou pe deplin crescut pentru a-L exprima pe El (v. 23; 4:13, 16) și ca mireasa pregătită a lui Cristos pentru satisfacția Lui în dragoste (5:27; Apoc. 19:7).

Efes. 1:9-10— Căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale după planul pe care-l alcătuise în Sine Însuşi, ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul în Hristos toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ.

Efes. 1:23— Care este trupul Lui, plinătatea Celui ce împlinește totul în toți.

Efes. 4:13— Până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos.

Efes. 4:16— Din El, tot trupul, bine închegat şi strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei şi se zideşte în dragoste.

Efes. 5:27— Ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.

Apoc. 19:7— Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit.

Să perseverăm în rugăciune.