ZIUA 3: RUGĂCIUNE PENTRU SITUAȚIA MONDIALĂ

DAN. 4:17; APOC. 1:5; PROV. 21:1; DAN. 2:21

Pentru ca Dumnezeu în Cristos să stăpânească întreaga situație mondială (Dan. 4:17; Apoc. 1:5), să întoarcă inimile împăraților pentru a face voia Sa (Prov. 21:1) și să ridice și să doboare conducători așa cum El crede de cuviință (Dan. 2:21).

Dan. 4:17— Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor şi pusă la cale înaintea sfinţilor, ca să ştie cei vii că Cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor, că o dă cui Îi place şi înalţă pe ea pe cel mai de jos dintre oameni!

Apoc. 1:5— Și din partea lui Isus Hristos, Martorul credincios, Cel Întâi Născut din morţi, Domnul împăraţilor pământului! Ale Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său.

Prov. 21:1— Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea.

Dan. 2:21— El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi!

Să perseverăm în rugăciune.