ZIUA 13: RUGĂCIUNE PENTRU CA SFINȚII SĂ FIE SFINȚIȚI

1 Tes. 5:22-23; Rom. 12:2, 4-5

Pentru ca sfinții să fie păstrați și sfințiți în ființa lor tripartită, să fie separați înspre Dumnezeu de lucrurile vulgare și păcătoase (1 Tes. 5:22-23) și să nu fie conformați acestei epoci, ci să fie transformați și să dovedească voia Lui Dumnezeu trăind viața Trupului (Rom. 12:2, 4-5).

1 Tes. 5:22-23— Feriţi-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.

Rom. 12:2— Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

Rom. 12:4-5— Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.  

Să perseverăm în rugăciune.