ZIUA 1: RUGĂCIUNE CONFORM CU MATEI 6

MAT. 6:9-10; APOC. 11:15

Pentru ca numele Tatălui să fie sfințit (Mat. 6:9b), pentru venirea Împărăției Sale (Mat. 6:10a; Apoc. 11:15), și pentru ca voia Sa să se facă pe pământ (Mat. 6:10b).

Mat. 6:9— Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău.”

Apoc. 11:15— Îngerul al şaptelea a sunat din trâmbiţă. Şi în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor.”

Matei 6:10— Vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.

Să perseverăm în rugăciune.