ZIUA 9: RUGĂCIUNE PENTRU CREDINCIOȘII RĂSPÂNDIȚI

Fapte 9:2, Fapte 26:19; Ezra 1:5; Ezec. 36:24

Pentru ca credincioșii care au fost răspândiți să vadă viziunea cerească a scopului veșnic al lui Dumnezeu, să fie provocați în duhurile lor pentru a căuta lucrurile mai adânci ale lui Cristos și clădirea Lui Dumnezeu și să ia calea economiei Noului Testament (Fapte 9:2, Fapte 26:19; Ezra 1:5; Ezec. 36:24).

Fapte 9:2— Și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe Calea credinţei, atât bărbaţi, cât şi femei, să-i aducă legaţi la Ierusalim.

Fapte 26:19— De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cereşti.

Ezra 1:5— Capii de familie din Iuda şi Beniamin, preoţii şi leviţii, şi anume toţi aceia al căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim Casa Domnului.

Ezec. 36:24— Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră.

Să perseverăm în rugăciune.