ŞÖYLE DUA EDİN

Birçok konu kilisenin duasını gerektirir. Aşağıda listelenen dua öğeleri, kutsalların ve kiliselerin dualarına odaklamak ve dualarını zenginleştirmek için bir yardım olarak sunulmaktadır. Bunlar kısıtlayıcı veya ayrıntılı olmaları veya yasal olarak kabul edilmeleri amaçlanmamıştır. Sonunda Tanrı'ya ve O'nun isteğine göre içimizde ve bizim aracılığımızla bizim için aracılık eden Ruh'tur. Aracılık edenlerin sorumluluğu Ruh'tan esin kaynağı olan sözlerle iç yükü boşaltmak için Rab'le bir ruh ve Mesih'le bir zihin olmaktır. Mevcut küresel pandemi durumda güçlü bir ruhla kendimizi duaya verelim:

MAT. 6:9-10; VA. 11:15

Göklerdeki Baba'nın adı kutsal kılınması için (Mat. 6:9), Egemenliğinin gelmesi için (Mat. 6:10; Va. 11:15); ve O'nun isteğinin yeryüzünde olması için (Mat. 6:10).

EF. 1:9–10, 23; 4:13, 16; 5:27; VA. 19:7

Tanrı'nın iyi isteği yerine getirilmek, O'nun amacı tamamlanmak ve O'nun tasarısı gerçekleştirilmek için (Ef. 1:9-10) dua edin. Böylece Tanrı kendisini ifade etmek için Mesih'in inşa edilmiş Bedeni ve yetkinleşmiş yeni insan olarak ve sevgide O'nu tatmin etmek için hazırlıklı Mesih'in gelini olarak kiliseyi elde edebilirdi.

DAN. 4:17; VA. 1:5; ÖZD. 21:1; DAN. 2:21

Tanrı'nın tüm dünya meseleleri üzerinde egemenlik sürdürmesi için, O'nun isteğini yapmak için kralların yüreği çevirmesi (Özd. 21:1) ve uygun gördükçe liderleri indirmesi ve çıkarması için (Dan. 2:21).

1Tİ. 2:2

Kilise sakin ve huzurlu bir yaşam sürmeye devam etsin diye yöneticilerin sorumluluklarını yerine getirme bilgisine sahip olmaları ve Tanrı'ya göre doğru yönetmeleri için (1Ti. 2: 2)

Elç. 17:26-27; Flp. 1:21a; Rom. 12:2; Ef. 4:16; Va. 19:7

Harika, her şeyi kapsayan Mesih'i bilen, O'nu yaşamları olarak tecrübe eden ve O'nu yaşayan ve O'nun Bedeni ve O'nun geri gelişi için nihayetinde hazırlanmış gelini olarak dönüştürülmüş ve inşa edilmiş olanlar bir halkı kazanmak için Tanrı'nın tüm dünya üzerindeki nihai hareketi için dua edin (Elç. 17: 26-27; Flp. 1: 21a; Rom. 12: 2; Ef. 4:16; Va. 19: 7).

Va. 6:1-2; Rom. 2:4; Elç. 26:20; Mar. 1:15; 1Ti. 2:4

Müjde'nin beyaz atının koşması için ve sabırlı Tanrı'nın insanları tövbeye, O'nun yanına dönmesine ve bütün insanların kurtarılması isteğine göre Müjde'ye inanmasına yöneltmesi için dua edin (Va. 6: 1-2; Rom. 2: 4; Elç. 26:20; Mar. 1:15; 1Ti.2: 4).

1 Pet. 4:12-14; 5:9-10

Bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın, dünyadaki kardeşleri, özellikle zulme uğrayan, ezilen ve yoksunluk ve denemede maruz kalan kardeşleri, teselli etmesi, yetkinleştirmesi ve pekiştirmesi için dua edin (1Pe. 4: 12-14; 5: 9-10) .

Ef. 5:14; Yak. 5:19; Gal. 6:1

Uyuyan inananların diriltilmesi için, yoldan sapmış Hıristiyanların yola geri getirilmesi için ve imandan uzaklaşmış kutsalların Rab'be ve kilisenin paydaşlığına geri döndürülmesi için dua edin (Ef. 5:14; Yak. 5:19; Gal. 6: 1).

Elç. 9:2, Elç. 26:19; Ezr. 1:5; Hez. 36:24

Dağılmış inananların Tanrı'nın ebedi amacının göksel görümesini görmeleri , Mesih ve Tanrı'nın bina etmesi hakkında daha derin şeyleri istemek için ruhları harekete geçirilmeleri ve Tanrı'nın Yeni Antlaşma tasarısının yolunu tercih etmeleri için dua edin (Elç. 9: 2, Elç. 26: 19; Ezr. 1: 5; Hez. 36:24).

Rom. 15:6; Kol. 3:10-11

Tüm kiliselerin üstün gelen birlik içinde olup yeni bir insanın gerçekliğini ortaya çıkarmak için Tanrımız'ı ve O'nun Mesihi'ni bir ağızdan yüceltmeleri için dua edin (Rom. 15: 6; Kol. 3: 10-11).

Elç. 16:5; Ef. 1:19; Kol. 1:11; Va. 1:9

Rab'bin, O'nun geri kazanışında her ülkedeki İsa'nın tanıklığı olarak kiliseleri güçlendirmesi, desteklemesi ve geliştirmesi için dua edin (Elç. 16: 5; Ef. 1:19; Kol. 1:11; Va. 1: 9).

Elç. 20:28; 1Pe. 5:2; İbr. 13:17

Rab'bin emektaşlarına ve öncülük eden kardeşlere karşılaması ve onlara bugünlerde halkını önderlik etmeleri ve çobanlık etmeleri için bilgelik vermesi için dua edin (Elç. 20:28; 1Pe. 5: 2; İbr. 13:17).

1Se. 5:22-23; Rom. 12:2, 4-5

Kutsalların üçlü varlıklarıyla korunması ve kutsal kılınması, Tanrı'ya kutsal olmayan ve günah şeylerden (1Se. 5: 22-23) ayrılmaları ve bu çağın gidişine uymamaları ama değiştirilip Beden hayatını yaşayarak Tanrı’nın isteğini ayırt etmeleri için dua edin (Rom. 12:2, 4-5).

Kol. 1:12; Ef. 3:8, 17-18

Kutsalların, Mesih'in yüreklerinde yaşayabileceği için iç varlıklarında Ruh'la kudretle güçlendirerek bölüştürülmüş payları olarak her şeyi kapsayan, tüm kapsamlı Mesih'e sahip olmaları için dua edin (Kol. 1:12; Ef. 3: 8, 17-18).

Kol. 2:6-7; Rom. 8:4; Ef. 4:15-16

Kutsalların günlük yaşamlarında ruha göre Mesih'te yürümeleri, her durumda Mesih'e doğru büyümeleri ve Mesih'in Bedeni olarak kenetlenip birlikte inşa edilmeleri için dua edin (Kol. 2: 6-7; Rom. 8: 4; Ef.4: 15-16).

Elç. 2:46-47; 1Pe. 4:10; 1Ko. 14:26; Ef. 4:12, 16

Kutsalların mevcut koşullarını kullanarak her kutsalın işlevinin serbest bırakılmasıyla daha canlı, daha ütün gelen, daha verimli ve daha fazla Tanrı'nın buyurduğu yola uyan kilise hayatını geliştirmeleri için dua edin (Elç. 2: 46-47) ; 1Pe. 4:10; 1Ko. 14:26; Ef. 4:12, 16).

Rom. 15:16; 2Ti. 4:2; Elç. 10:24

Tüm kutsalların, zaman uygun olsun olmasın Söz'ü akrabalarına, arkadaşlarına, meslektaşlarına ve tanıştıkları insanlara emek veren Müjde'nin kahinleri olarak duyurup onları kazanmak ve onları kutsal bir sunu olarak Tanrı'ya sunmak için enerjilendirilmeleri için dua edin (Rom. 15:16; 2Ti. 4: 2; Elç. 10:24).

Elç. 2:42; Mat. 6:6; 18:19-20; Kol. 4:2; 1Se. 5:17

Kutsalların duaya adamaya devem etmeleri için ve sürekli dua edene kadar kişisel olarak, küçük gruplar halinde ve kilise toplantılarında dua hayatlarını geliştirmeleri için dua edin (Elç. 2:42; Mat. 6: 6; 18: 19-20; Kol. 4: 2; 1Se. 5:17).

Va. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5

Kutsalların çağı çevirmek için Rab'bin dönemsel aracı olmak üzere galip gelenler olarak kaldırılmaları ve oluşturulmaları için dua edin (Va. 2: 7, 11, 17, 26; 3: 5, 12, 21; 12: 5, 10-11; 14: 1-5).

Mar. 3:27; 1Yu. 3:8; Va. 12:10-11; Luk. 18:7

Düşmanın, Şeytan'ın bağlanması için, şeytanın işlerinin yok edilmesi için, kardeşlerin suçlayıcısının aşağa atılması ve kutsalların düşmanlarına karşı hakkını alınmaları için dua edin (Mar. 3:27; 1Yu. 3: 8; Va. 12: 10-11; Luk. 18: 7).

Gal. 4:19; Ef. 3:14-21; Mat. 16:18; Ef. 2:21-22; 1Ko. 12:27

Tüm kutsalların Tanrı'nın merkezi işini yürütebilmesi için tüm varlıklarını Rab'be açmaları için dua edin - Tanrı'nın, Mesih'te kendisini bize inşa etmesi ve Mesih'in Bedeni olarak kilisenin inşası için bizi kendisine inşa etmesi ( Gal. 4:19; Ef.3: 14-21; Mat. 16:18; Ef.2: 21-22; 1Ko. 12:27).

1Ko. 12:12-13, 23-27

Kutsalların, kaynaşmaısyla ilgili pratik noktalara göre Hıristiyan hayatını ve kilise hayatını sürmeleri için dua edin. Mesih'in Bedeni'nin tüm bireysel üyelerinin, belirli bölgelerdeki tüm kiliselerin, tüm hizmetkarların ve hepsi ihtıyarların paydaşlık aracılığıyla kaynaşmalarını sağlayarak çarmıh aracılığıyla her şeyi yaparak ve Ruh'la Mesih'i Bedeni için hizmet vererek, hedefe ulaşarak Rab'bin geri kazanışında Mesih'in Bedeni gerçeği olacağız (1Ko. 12: 12-13, 23-27).

Va. 8:1-8

Kutsalların, Mesih'in başka bir Melek olarak buhur ekleyebileceği dualar sunması için dua edin, böylece Tanrı'nın tahtından adil yargılama ateşi, tanrısızlık ve kanunsuzluk ile başa çıkmak için yeryüzüne atılacaktır (Va. 8: 1-8).

Mat. 6:19-34

Kutsalların şu anda insan hayatı hakkında kaygılanmamaları ama öncelikle Tanrı'nın egemenliğinin ve O'nun doğruluğunun ardından gitmeleri için ve yalnızca Tanrı'ya hizmet etmeleri, yeryüzünde kendilere hazineler biriktirmemeleri için dua edin (Mat. 6: 19-34).

Mat. 6:1-6; Kol. 3:3

Kutsalların, Egemenlik insanları, göksel Baba'nın çocukları olarak, göksel Babaları'na gizlice dua ederek, Baba'nın gizli zevkini tecrübe ederek ve O'ndan gizli bir cevap alarak ilahi yaşamın gizemli, gizli doğasına karşılık gelen ruhsal bir yaşama sahip olmaları için dua edin (Mat. 6: 1-6; Kol. 3: 3).

2Pe. 1:5-11

Kutsalların "Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz egemenliğine girme hakkı onlara cömetçe sağlansın" diye yaşamda olgunluğa erişmeleri için dua edin (2Pe. 1:5-11).

2Ti. 4:10; Elç. 2:40; Flp. 2:15

Tüm kutsalların, özellikle de gençlerin ve yeni imanlı olanların, şu anı dünyanı sevmemeleri ancak “bu sapık kuşaktan” kurtulmaları ve “evrendeki yıldızlar gibi parladıkları bu eğre ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf, Tanrı'nın lekesiz çocukları olamları" için dua edin (2Ti. 4:10; Elç. 2:40; Flp. 2:15).

Mat. 24:40-47; Va. 21:2; 19:7-9

Kutsalların uyanık ve akıllı olmaları ve “Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin” ve “Kuzu'nun düğün şölenine çağırılmış” olmaları gereken tecrübe etmeleri için dua edin (Mat. 24: 40-47; Va. 21: 2; 19: 7-9).

1Ti. 1:3-4; Gal. 2:20; Flp. 1:21a; Yu. 21:15-17; 1Ko. 12:24; Kol. 3:10-11

Rab'bin geri kazanışının, tarihte hiç gerçekleşmemiş bir yeni uyanışı tecrübe etmeleri için dua edin. Bu uyanış, Tanrı-insan hayatı, evrensel çobanlık etme ve Mesih'in Bedeni ve yeni bir insanın gerçekliği için kaynaşma dahil olmak üzere Tanrı'nın tasarısının yüksek vahiylerini başarılı pratik yapmamızın sonucu olacaktır (1Ti. 1: 3-4; Gal. 2:20; Flp. 1: 21a; Yu. 21: 15-17; 1Ko. 12: 24; Kol. 3: 10-11).

Flp. 3:20; 2Ti. 4:8; Tit. 2:13; Va. 22:20

Rab İsa'nın tez geri gelmesi için dua edin (Flp. 3:20; 2Ti. 4:8; Tit. 2:13; Va. 22:20).