ZIUA 16: RUGĂCIUNE PENTRU CALEA STABILITĂ DE DUMNEZEU

Fapte 2:46-47; 1 Pet. 4:10; 1 Cor. 14:26; Efes. 4:12, 16

Pentru ca sfinții să folosească circumstanțele actuale pentru a cultiva o viață de biserică mai vitală, triumfătoare, rodnică și mai mult conform căii stabilite de Dumnezeu prin eliberarea funcției organice a fiecărui sfânt (Fapte 2:46-47; 1 Pet. 4:10; 1 Cor. 14:26; Efes. 4:12, 16).

Fapte 2:46-47— Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.

1 Pet. 4:10— Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.

1 Cor. 14:26— Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul, o învăţătură, altul, o descoperire, altul, o vorbă în altă limbă, altul, o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.

Efes. 4:12, 16— Pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.

Să perseverăm în rugăciune.