ZIUA 12: RUGĂCIUNE PENTRU LUCRĂTORI ȘI FRAȚII CONDUCĂTORI

Fapte 20:28; 1 Pet. 5:2; Evr. 13:17

Pentru ca Domnul să-i alimenteze pe lucrători și pe frații responsabili și să le dea înțelepciune să conducă și să păstorească pentru înaintarea poporului Său în aceste zile (Fapte 20:28; 1 Pet. 5:2; Evr. 13:17).

Fapte 20:28— Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.

1 Pet. 5:2— Păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine.

Evr. 13:17— Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos.

Să perseverăm în rugăciune.