1 Tim. 1:3-4; Gal. 2:20; Fil. 1:21a; Ioan 21:15-17; 1 Cor. 12:24; Col. 3:10-11

Să ne rugăm ca recâștigarea Domnului să experimenteze o nouă trezire, o trezire care nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie, care va fi rezultatul practicării cu succes de către noi a vârfului înalt al revelației economiei lui Dumnezeu, inclusiv trăirea de om-Dumnezeu, păstorirea universală și omogenizarea pentru realitatea Trupului lui Cristos și a singurului om nou (1 Tim. 1:3-4; Gal. 2:20; Fil. 1:21a; Ioan 21:15-17; 1 Cor. 12:24; Col. 3:10-11).

1 Tim. 1:3-4— După cum te-am rugat, la plecarea mea în Macedonia, să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Și să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum.

Gal. 2:20— Am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine.

Fil. 1:21a— Căci pentru mine a trăi este Cristos.

Ioan 21:15-17— După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești tu mai mult decât aceștia?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „știi că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paște mielușeii Mei.” I-a zis a doua oară: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „știi că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paște oițele Mele.” A treia oară i-a zis Isus: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?” Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: „Mă iubești?” și I-a răspuns: „Doamne, Tu toate le știi; știi că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paște oile Mele!”

1 Cor. 12:24— Pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel, ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste.

Col. 3:10-11— Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul Celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți.

Să perseverăm în rugăciune.