Fapte 17:26-27; Fil. 1:21a; Rom. 12:2; Efes. 4:16; Apoc. 19:7

Să ne rugăm pentru mișcarea supremă a lui Dumnezeu pe întreg pământul să câștige un popor care să-L cunoască pe Cristosul atotinclusiv, care să-L experimenteze pe El ca viață a lor și să-L trăiască, și care sunt transformați și zidiți pentru a fi Trupul Său și în cele din urmă mireasa pregătită pentru întoarcerea Sa (Fapte 17:26-27; Fil. 1:21a; Rom. 12:2; Efes. 4:16; Apoc. 19:7).

Fapte 17:26-27— El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi.

Fil. 1:21a— Căci pentru mine a trăi este Cristos.

Romani 12:2— Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

Efes. 4:16— Din El, tot trupul, bine închegat şi strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei şi se zideşte în dragoste.

Apoc. 19:7— Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit.

Să perseverăm în rugăciune.