ZIUA 6: RUGĂCIUNE PENTRU EVANGHELIE

Apoc. 6:1-2; Rom. 2:4; Fapte 26:20; Marcu 1:15; 1 Tim. 2:4a

Pentru alergarea calului alb al Evangheliei și pentru ca Dumnezeul îndelung răbdător să-i conducă pe oameni să se pocăiască, să se întoarcă la El și să creadă evanghelia, conform dorinței Sale ca toți oamenii să fie mântuiți (Apoc. 6:1-2; Rom. 2:4; Fapte 26:20; Marcu 1:15; 1 Tim. 2:4a).

Apoc. 6:1-2— Când a rupt Mielul cea dintâi din cele şapte peceţi, m-am uitat şi am auzit pe una din cele patru făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: „Vino şi vezi!” M-am uitat şi iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc; i s-a dat o cunună şi a pornit biruitor şi ca să biruie.

Rom. 2:4— Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?

Fapte 26:20— Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea şi la Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor.

Marcu 1:15— El zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.”

1 Tim. 2:4— Care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.

Să perseverăm în rugăciune.