ZIUA 11: RUGĂCIUNE PENTRU BISERICI

Fapte 16:5; Efes. 1:19; Col. 1:11; Apoc. 1:9

Pentru ca Domnul să întărească, să mențină și să facă să prospere bisericile din fiecare țară în recâștigarea Sa ca mărturie a lui Isus (Fapte 16:5; Efes. 1:19; Col. 1:11; Apoc. 1:9).

Fapte 16:5— Bisericile se întăreau în credinţă şi sporeau la număr din zi în zi.

Efes. 1:19— Și care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui.

Col. 1:11— Întăriţi cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie.

Apoc. 1:9— Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaş cu voi la necaz, la Împărăţie şi la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui Isus Hristos.

Să perseverăm în rugăciune.