Gal. 4:19; Efes. 3:14-21; Mat. 16:18; Efes. 2:21-22; 1 Cor. 12:27

Să ne rugăm ca toți sfinții să-și deschidă întreaga ființă Domnului pentru ca El să poată realiza lucrarea centrală a lui Dumnezeu — Dumnezeu să se zidească pe Sine în Cristos în noi și să ne zidească pe noi în El pentru zidirea bisericii ca Trup al lui Cristos (Gal. 4:19; Efes. 3:14-21; Mat. 16:18; Efes. 2:21-22; 1 Cor. 12:27).

Gal. 4:19— Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi!

Efes. 3:16-17, 19b— Și-L rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință; pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste […] să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.

Mat. 16:18— Și Eu îți spun: tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui.

Efes. 2:21-22— În El toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul.

1 Cor. 12:27— Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare, în parte, mădularele lui.

Să perseverăm în rugăciune.