2 Tim. 4:10; Fapte 2:40; Fil. 2:15

Rugați-vă ca toți sfinții, în special cei tineri și cei noi, să nu iubească epoca prezentă, ci să fie mântuiți din „mijlocul acestui neam ticălos” și să fie „copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care [strălucesc] ca niște lumini în lume” (2 Tim. 4:10; Fapte 2:40; Fil. 2:15).

2 Tim. 4:10— Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmatia.

Fapte 2:40— Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: „Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos.”

Fil. 2:15— Ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume.

Să perseverăm în rugăciune.