Mat. 6:1-6; Col. 3:3

Să ne rugăm ca toți sfinții, ca popor al împărăției, copii ai Tatălui ceresc, să aibă o viață spirituală care corespunde naturii misterioase, ascunse a vieții divine, să se roage la Tatăl lor ceresc în secret, experimentând o anumită savurare secretă a Tatălui și primind un anumit răspuns secret de la El (Mat. 6:1-6; Col. 3:3).

Mat. 6:1-6— Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii, în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti.

Col. 3:3— Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.

Să perseverăm în rugăciune.