MOLITE SE OVAKO

Mnoge stvari zahtijevaju molitvu crkve. Stavci navedeni ispod ponuđeni su kao pomoć da se fokusiramo i obogatimo molitvu svetih i crkava. Oni nisu namijenjeni kao vaše ograničenje niti da vas iscrpljuju, niti su namijenjeni sa svrhom da ih usvojimo na zakonski način. Na kraju, Duh je Onaj koji posreduje za nas, u nama, i kroz nas, u skladu sa Bogom i Njegovom voljom. Odgovornost posredovatelja je da bude jedan duh sa Gospodom i jedan um sa Kristom kako bi oslobodio unutrašnje breme, sa, od Duha nadahnutim izričajima. U svjetlu trenutne globalne pandemije, ustrajmo u molitvi sa snažnim duhom.

MT 6:9-10; OTK 11:15

1. Da se sveti Očevo ime (Mt 6:9b), da dođe Njegovo kraljevstvo (Mt 6:10a; Otk 11:15); i da se na Zemlji izvrši Njegova volja (Mt 6:10b).

EF 1:9-10, 23; 4:13, 16; 5:27; OTK 19:7

2. Da se ispuni Božja ugoda, da se ostvari Njegov naum, te da se sprovede Njegova ekonomija (Ef 1:9-10), kako bi mogao imati crkvu, kao za Krista izgrađeno Tijelo, i potpuno odraslog čovjeka da Ga izražava (stih 23; 4:13, 16) te kao za Krista pripremljenu nevjestu da Ga zadovolji u ljubavi (5:27; Otk 19:7).

DN 4:17; OTK 1:5; IZR 21:1; DN 2:21

3. Da Bog u Kristu vlada nad svim zbivanjima u svijetu (Dn 4:17; Otk 1:5), da okrene srca kraljeva da vrše Njegovu volju (Izr 21:1) te da podigne i makne vođe kako On vidi da je Njemu prikladno (Dn 2:21).

1 TIM 2:2

4. Za one na vlasti da imaju mudrosti obavljati svoje odgovornosti te da vladaju pravedno u skladu sa Bogom kako bi crkva mogla nastaviti dalje u miru i smirenosti (1 Tim 2:2).

DJELA 17:26-27; fIL 1:21A; RIM 12:2; EF 4:16; OTK 19:7

Moplite se za Božje konačno kretanje po cijeloj Zemlji da osvoji narod koji poznaje predivnog, sveobuhvatnog Krista, koji imaju iskustvo Njega kao svog života i koji Ga žive, i koji su preobraženi i izgrađeni da budu Njegovo Tijelo i konačno Njegova nevjesta za Njegov povratak (Djela 17:26-27; Fil 1:21a; Rim 12:2; Ef 4:16; Otk 19:7).

OTK 6:1-2; RIM 2:4; DJELA 26:20; MK 1:15; 1 TIM 2:4A

6. Da bijeli konj Evanđelja trči te da Bog dugotrajne strpljivosti dovede ljude ka pokajanju, da se okrenu Njemu i povjeruju u Evanđelje prema Njegovoj čežnji da svi ljudi budu spašeni (Otk 6:1-2; Rim 2:4; Dj 26:20; Mk 1:15; 1 Tim 2:4a).

1 PT 4:12-14; 5:9-10

7. Da Bog svakojake milosti (blagodati) utješi, usavrši i uspostavi braću i sestre posvuda po Zemlji, posebno one koji su progonjeni, pod opresijom te trpe oskudicu i iskušenja (1 Pt 4:12-14; 5:9-10).

EF 5:14; JAKOV 5:19; GAL 6:1

8. Da oni uspavani vjernici budu oživljeni, da oni zalutali kršćani budu obnovljeni te da se oni odmetnuli sveti oporave u zajedništvo sa Gospodom i u zajedništvo sa crkvom (Ef 5:14; Jk 5:19; Gal 6:1).

DJELA 9:2, DJELA 26:19; EZRA 1:5; EZ 36:24

9. Da raspršeni vjernici vide viziju Božjeg vječnog nauma, da u svojim duhovima budu pobuđeni da traže dublje stvari Krista i Božje građevine te da uzmu put Božje novozavjetne ekonomije (Dj 9:2; Dj 26:19; Ezra 1:5; Ez 36:24).

RIM 15:6; KOL 3:10-11

10. Da sve crkve budu u prevladavajućoj jednodušnosti, proslavljajući našeg Boga i Njegovog Krista sa jednim ustima kako bi iznjedrili stvarnost jednog novog čovjeka (Rim 15:6; Kol 3:10-11).

DJELA 16:5; EF 1:19; KOL 1:11; OTK 1:9

11. Da Gospod osnaži, podrži i uvede crkve u blagostanje u svakoj državi u Njegovoj obnovi kao Isusovo svjedočanstvo (Dj 16:5; Ef 1:19; Kol 1:11; Otk 1:9).

DJELA 20:28; 1 PT 5:2; HEB 13:17

12. Da Gospod opskrbi suradnike i vodeću braću te da im podari mudrost da vode i dalje napasaju Njegov narod u ovim danima (Dj 20:28; 1 Pt 5:2; Heb 13:17).

1 SOL 5:22-23; RIM 12:2, 4-5

13. Da sveti budu očuvani i posvećeni u svom trodijelnom biću, da budu odijeljeni za Boga od uobičajenih i grešnih stvari (1 Sol 5:22-23), te da ne budu suobličeni (saobraženi) ovom dobu, nego da budu preobraženi kako bi mogli kušati što je volja Božja živeći život Tijela (Rim 12:2; 4-5).

KOL 1:12; EF 3:8, 17-18

14. Da sveti u potpunosti zaposjednu svoju dodijeljenu im porciju sveobuhvatnog, sveobujmljivog Krista bivajući osnaženi silom kroz Duha u svog unutrašnjeg čovjeka kako bi Krist Sebi načinio dom u njihovim srcima (Kol 1:12; Ef 3:8; 17-18).

KOL 2:6-7; RIM 8:4; EF 4:15-16

15. Da sveti hodaju u Kristu po duhu u svom svakodnevnom životu, da u svemu urastu u Krista, te da budu povezani i izgrađeni zajedno kao Tijelo Kristovo (Kol 2:6-7; Rim 8:4; Ef 4:15-16).

DJELA 2:46-47; 1 PT 4:10; 1 KOR 14:26; EF 4:12, 16

16. Da sveti iskoriste sadašnje okolnosti kako bi njegovali život crkve koji je vitalniji, više prevladavajući, plodonosniji i više u skladu sa putem koji je odredio Bog kroz oslobađanje organske funkcije svakog svetog (Dj 2:46-47; 1 Pt 4:10; 1 Kor 14:26; Ef 4:12, 16).

RIM 15:16; 2 TIM 4:2; DJELA 10:24

17. Da svi sveti budu energizirani kao svećenici koji se trude u Evanđelju, koji propovijedaju Riječ bilo zgodno, bilo nezgodno, svojim rođacima, prijateljima, kolegama i ljudima koje susreću, kako bi ih osvojili i prinijeli Bogu kao posvećenu žrtvu (Rim 15:16; 2 Tim 4:2; Dj 10:24).

DJELA 2:42; MT 6:6; 18:19-20; KOL 4:2; 1 SOL 5:17

18. Da sveti nastave postojano u molitvi te da njihov molitveni život bude izgrađen osobno (lično), u malim grupama i na sastancima crkve dok molitva nije neprestana (Dj 2:42; Mt 6:6; 18:19-20; Kol 4:2; 1 Sol 5:17).

OTK 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5

19. Da sveti odreagiraju na Gospodnji poziv te da budu sazdani kao pobjedenici kako bi bili Gospodnje dispenzacijsko sredstvo da uvede novo doba (Otk 2:7; 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5).

MK 3:27; 1 IV 3:2 OTK 12:10-11; LK 18:7

20. Da neprijatelj, Sotona, bude svezan, da djela Đavla budu uništena, da bude zbačen tužitelj braće, da Bog izvrši osvetu nad njim kao onim koji je protivnik svetih (Mk 3:27; 1 Iv 3:8; Otk 12:10-11; Lk 18:7).

GAL 4:19; EF 3:14-21; MT 16:18; EF 2:21-22; 1 KOR 12:27

Molite se da svi sveti otvore cijelo svoje biće Gospodu tako da On može sprovesti Božje središnje djelo—da Bog Samog Sebe u Kristu ugradi u nas, i da nas ugradi u Samog Sebe, za izgradnju crkve kao Kristovog Tijela (Gal 4:19; Ef 3:14-21; Mt 16:18; Ef 2:21-22; 1 Kor 12:27).

1 KOR 12:12-13, 23-27

Molite se da sveti žive kršćanski život i život crkve u skladu s praktičnim točkama koje se tiču stapanja, stapanja svih pojedinih udova Tijela Kristovog, svih crkava u određenim okruzima, svih suradnika i svih starješina kroz zajedništvo, te da čine sve kroz križ (krst) i po Duhu kako bi posluživali Krista za Tijelo, s ciljem da u Gospodnjoj obnovi postoji stvarnost Kristovog Tijela (1 Kor 12:12-13, 23-27).

OTK 8:1-8

Molite se za svete da prinose molitve kojima Krist, kao drugi Anđeo, može pridodati kād, tako da sa prijestolja Božjeg oganj pravednog suda bude bačen na Zemlju da se obračuna sa bezbožništvom i bezakonjem (Otk 8:1-8).

MT 6:19-34

Molite se da sveti ne budu tjeskobni za svoj ljudski život u sadašnjem trenutku, nego da prvo traže kraljevstvo Božje i Njegovu pravednost, te da služe samo Bogu, ne zgrćući sebi blaga ovdje na Zemlji (Mt 6:19-34).

MT 6:1-6; KOL 3:3

Molite se za svete, kao narod kraljevstva, djeca nebeskog Oca, da imamo duhovni život koji se podudara sa misterioznom, sakrivenom naravi božanskog života, moleći se našem nebeskom Ocu u tajnosti, imajući određeno tajnovito iskustvo Oca, te primajući određeno tajnovito uslišanje od Njega (Mt 6:1-6; Kol 3:3).

2 PT 1:5-11

Molite se da sveti rastu u životu do zrelosti, tako da im: «ulaženje u vječno kraljevstvo našeg Gospoda Isusa Krista bude bogato i izobilno snabdjeveno» (2 Pt 1:5-11; dosl.).

2 TIM 4:10; DJELA 2:40; FIL 2:15

Molite se za sve svete, posebno mlade i nove vjernike, da ne viole sadašnje doba (svijet), nego da budu spašeni od «ovog pokvarenog naraštaja» i «budu djeca Božj bez mane usred pokvarenog i izopačenog naraštaja, među kojima svijetle kao svjetlila u svijetu» (2 Tim 4:10; Dj 2:40; Fil 2:15).

MT 24:40-47; OTK 21:2; 19:7-9

Molite se da sveti bdiju i budu razboriti te da iskuse sve što je potrebno da budu «pripremljeni kao nevjesta nakićena za svog muža» I da bude pozvana na «svadbenu gozbu Jaganjčevu» (Mt 24:40-47; Otk 21:2; 19:7-9).

1 TIM 1:3-4; GAL 2:20; FIL 1:21A; IVAN 21:15-17; 1 KOR 12:24; KOL 3:10-11

Molite se za Gospodnju obnovu da iskusi novo oživljenje, oživljenje koje se nikad nije dogodilo u povijesti (istoriji), koje će biti ishod naše uspješne prakse vrhunca otkrivenjā Božje ekonomije, uključujući življenje Bogočovjeka, univerzalno napasanje i stapanje, za stvarnost Kristovog Tijela i jednog novog čovjeka (1 Tim 1:3-4; Gal 2:20; Fil 1:21a; Iv 21:15-17; 1 Kor 12:24; Kol 3:10-11).

FIL 3:20; 2 TIM 4:8; TIT 2:13; OTK 22:20

21. Da se Gospod Isus brzo vrati (Fil 3:20; 2 Tim 4:8; Tit 2:13; Otk 22:20).