ZIUA 19: RUGĂCIUNE PENTRU BIRUITORI

Apoc. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5

Pentru ca sfinții să fie ridicați și constituiți ca biruitori, pentru a fi instrumentul dispensațional care să schimbe epoca (Apoc. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5).

Apoc. 3:21— Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.

Apoc. 12:5— Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie.

Apoc. 12:10-11— Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.”

Să perseverăm în rugăciune.