ZIUA 7: RUGĂCIUNE PENTRU CEI PERSECUTAȚI, ASUPRIȚI ȘI SUFERINZI

1 Pet. 4:12-14; 5:9-10

Pentru ca Dumnezeul oricărui har să-i mângâie, să-i desăvârșească și să-i statornicească pe frații și surorile din întreaga lume, în special pe cei persecutați, asupriți și care suferă în lipsuri și încercări (1 Pet. 4:12-14; 5:9-10).

1 Pet. 4:12-14— Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi; dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui. Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi.

1 Pet. 5:9-10— Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi.

Să perseverăm în rugăciune.