15. DAN MOLITVA ZA IZGRADNJU TIJELA

KOL 2:6-7; RIM 8:4; EF 4:15-16

15. Da sveti hodaju u Kristu po duhu u svom svakodnevnom životu, da u svemu urastu u Krista, te da budu povezani i izgrađeni zajedno kao Tijelo Kristovo (Kol 2:6-7; Rim 8:4; Ef 4:15-16).

Kol 2:6-7 -Kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite: ukorijenjeni i nazidani na njemu i učvršćeni vjerom kako ste poučeni, obilujte zahvaljivanjem.

Rim 8:4 -da se pravednost Zakona ispuni u nama koji ne živimo po tijelu nego po Duhu.

Ef 4:15-16 -od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi.

Ustrajte u molitvi.