24 SATA/30 DANA
GLOBALNA MOLITVA

24 SATA/
30 DANA

GLOBALNA MOLITVA

Konačna obavijest

Dok ovo čitate, mjesne crkve u Gospodnjoj obnovi zaključile su dosad neviđeno razdoblje globalne molitve 24 sata sedmično, počevši od 1. travnja (aprila) do 30. svibnja (maja) 2020. Sveukupno je preko 13.700 svetih prijavilo na unceasinglypray.org da se moli u 15-minutnim vremenskim razmacima, koji pokrivaju svaku minutu dana i predstavljaju svaku naseljenu vremensku zonu na svijetu. Primili smo i izvješća mnogih, mnogo više onih koji su se vjerno molili po cijeloj Zemlji, a da se nisu prijavili; u stvari, vjerujemo da je ukupan broj svetih koji su imali u ovome udjela dobrano prelazio preko 50 000.

IZVODI IZ SLUŽBE

«U Novom Zavjetu Božji hram sastoji se od svećenika koji mole, odnosno pale kād. Stoga taj hram mora biti hram molitve (Lk 19:46). Izgrađena crkva je dom molitve. Ovo nije doktrina, niti je to mišljenje. Ovo je zahtjev za izgradnju crkve. Neki sveti moraju ustati na praktičan način kako bi izvršili svećeničko služenje ulaska u Svetinju i paljenja kāda; to jest, mora postojati neki koji će ustati da se mole. Inače neće biti moguće sagraditi crkvu.»

U crkvama nam nedostaju sveti koji su voljni da sprovedu svećeničko služenje paljenja kada pred Bogom. Gospod je nas prosvijetlio kako bismo susreli tu potrebu.

—Witness Lee, Vježba duha i Božja građevina