9. DAN MOLITVA ZA RASPRŠENE VJERNIKE

DJELA 9:2, DJELA 26:19; EZRA 1:5; EZ 36:24

9. Da raspršeni vjernici vide viziju Božjeg vječnog nauma, da u svojim duhovima budu pobuđeni da traže dublje stvari Krista i Božje građevine te da uzmu put Božje novozavjetne ekonomije (Dj 9:2; Dj 26:19; Ezra 1:5; Ez 36:24).

Djela 9:2 -zaiska od njega pisma za sinagoge u Damasku, da sve koje nađe od ovoga Puta, muževe i žene, okovane dovede u Jeruzalem.

Djela 26:19 -"Otada, kralju Agripa, ne bijah neposlušan nebeskom viđenju.

Ezra 1:5 -Tada ustadoše glavari obitelji Jude i Benjamina, svećenici i leviti, i svi kojima je Bog potaknuo duh i krenuše graditi Dom Jahvin u Jeruzalemu.

Ez 36:24 -Tada ću vas sabrati iz svih naroda i skupiti iz svih zemalja, natrag vas dovesti u vašu zemlju.

Ustrajte u molitvi.