6. DAN MOLITVA ZA EVANĐELJE

OTK 6:1-2; RIM 2:4; DJELA 26:20; MK 1:15; 1 TIM 2:4A

6. Da bijeli konj Evanđelja trči te da Bog dugotrajne strpljivosti dovede ljude ka pokajanju, da se okrenu Njemu i povjeruju u Evanđelje prema Njegovoj čežnji da svi ljudi budu spašeni (Otk 6:1-2; Rim 2:4; Dj 26:20; Mk 1:15; 1 Tim 2:4a).

Otk 6:1-2Vidjeh: kad će Jaganjac otvoriti prvi od sedam pečata, začujem gdje prvo od četiri bića govori glasom kao gromovnim: "Dođi!" Pogledam, a ono konj bijelac i u svojoj konjanici luk. Ja sam mu vijenac te kao pobjednik pođe da pobijedi.

Rim 2:4Ili prezireš bogatstvo dobrote, strpljivosti i velikodušnosti njegove ne shvaćajući da te dobrota Božja k obraćenju privodi?

Djela 26:20Nego najprije onima u Damasku pa onda i u Jeruzalemu, svoj zemlji židovskoj i poganima navješćivah da se pokaju i obrate k Bogu i čine djela dostojna obraćenja.

Mk 1:15"Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!"

1 Tim 2:4Koji želi da svi ljudi budu spašeni i dođu do potpune spoznaje istine.

Ustrajte u molitvi.