2 PT 1:5-11

Molite se da sveti rastu u životu do zrelosti, tako da im: «ulaženje u vječno kraljevstvo našeg Gospoda Isusa Krista bude bogato i izobilno snabdjeveno» (2 Pt 1:5-11; dosl.).

2 PT 1:5-11—Zbog toga svim marom prionite: vjerom osigurajte krepost, krepošću spoznaje, spoznanjem uzdržljivost, uzdržljivošću postojanost, postojanošću pobožnost, pobožnošću bratoljublje, bratoljubljem ljubav. Jer ako to imate i u tom napredujete, nećete biti besposleni i neplodni za spoznanje Isusa Krista. A tko toga nema, slijep je, kratkovidan; zaboravio je da je očišćen od svojih prijašnjih grijeha. Zato, braćo, to revnije uznastojte učvrstiti svoj poziv i izabranje: to čineći - ne, nećete posrnuti nikada! Tako će vam se bogato osigurati ulazak u vječno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista.

Ustrajte u molitvi.