1 TIM 1:3-4; GAL 2:20; FIL 1:21A; IVAN 21:15-17; 1 KOR 12:24; KOL 3:10-11

Molite se za Gospodnju obnovu da iskusi novo oživljenje, oživljenje koje se nikad nije dogodilo u povijesti (istoriji), koje će biti ishod naše uspješne prakse vrhunca otkrivenjā Božje ekonomije, uključujući življenje Bogočovjeka, univerzalno napasanje i stapanje, za stvarnost Kristovog Tijela i jednog novog čovjeka (1 Tim 1:3-4; Gal 2:20; Fil 1:21a; Iv 21:15-17; 1 Kor 12:24; Kol 3:10-11).

1 Tim 1:3-4—Kao što sam te zamolio kad sam odlazio u Makedoniju, ostani u Efezu da zapovijediš nekima neka ne naučavaju drugih nauka i neka se ne zanose beskrajnim bajkama i rodoslovljima, koja više pogoduju rasprama negoli rasporedbi (ekonomiji) Božjoj po vjeri.

Gal 2:20—Razapet sam sa Kristom, živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sinu Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.

Fil 1:21a-Jer meni je živjeti Krist.

Iv 21:15-17—Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? Odgovori mu: Da, Gospodine, ti znaš da te volim. Kaže mu: Pasi jaganjce moje! Upita ga po drugi put: Šimune Ivanov, ljubiš li me? Odgovori mu: Da, Gospodine, ti znaš da te volim! Kaže mu: Pasi ovce moje! Upita ga treći put: Šimune Ivanov, voliš li me? Ražalosti se Petar što ga upita treći put: Voliš li me? pa mu odgovori: Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim. Kaže mu Isus: Pasi ovce moje!

1 Kor 12:24—A pristojni toga ne trebaju. Nego, Bog je tako sastavio Tijelo da je posljednjem udu dao izobilniju čast.

Kol 3:10-11—I obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja! Tu više nema: Grk - Židov, obrezanje - neobrezanje, barbar - skit, rob - slobodnjak, nego sve i u svima - Krist.

Ustrajte u molitvi.