1. DAN MOLITVA U SKLADU SA MATEJEM 6

MT 6:9-10; OTK 11:15

1. Da se sveti Očevo ime (Mt 6:9b), da dođe Njegovo kraljevstvo (Mt 6:10a; Otk 11:15); i da se na Zemlji izvrši Njegova volja (Mt 6:10b).

Mt 6:9-Vi, dakle, ovako molite: 'Oče naš, koji jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje!

Otk 11:15-I sedmi anđeo zatrubi. I na nebu odjeknuše silni glasovi: "Uspostavljeno je nad svijetom kraljevstvo Gospodara našega i Pomazanika njegova i kraljevat će u vijeke vjekova!"

Mt 6:10-Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji!

Ustrajte u molitvi.