MT 6:1-6; KOL 3:3

Molite se za svete, kao narod kraljevstva, djeca nebeskog Oca, da imamo duhovni život koji se podudara sa misterioznom, sakrivenom naravi božanskog života, moleći se našem nebeskom Ocu u tajnosti, imajući određeno tajnovito iskustvo Oca, te primajući određeno tajnovito uslišanje od Njega (Mt 6:1-6; Kol 3:3).

Mt 6:1-6Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače, nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju - neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti! Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

Kol 3:3—Ta umrijeste, i vaš je život skriven sa Kristom u Bogu.

Ustrajte u molitvi.