2 TIM 4:10; DJELA 2:40; FIL 2:15

Molite se za sve svete, posebno mlade i nove vjernike, da ne viole sadašnje doba (svijet), nego da budu spašeni od «ovog pokvarenog naraštaja» i «budu djeca Božj bez mane usred pokvarenog i izopačenog naraštaja, među kojima svijetle kao svjetlila u svijetu» (2 Tim 4:10; Dj 2:40; Fil 2:15).

2 Tim 4:10—Jer Dema me, zaljubljen u sadašnji svijet, napustio.

Djela 2:40—I mnogim je drugim riječima još svjedočio i hrabrio ih: Spasite se od naraštaja ovog opakog!

Fil 2:15—Da budete besprijekorni i čisti, djeca Božja neporočna posred poroda izopačena i lukava u kojem svijetlite kao svjetlila u svijetu.

Ustrajte u molitvi.