2. DAN MOLITVA ZA NOVOG ČOVJEKA I NEVJESTU

EF 1:9-10, 23; 4:13, 16; 5:27; OTK 19:7

2. Da se ispuni Božja ugoda, da se ostvari Njegov naum, te da se sprovede Njegova ekonomija (Ef 1:9-10), kako bi mogao imati crkvu, kao za Krista izgrađeno Tijelo, i potpuno odraslog čovjeka da Ga izražava (stih 23; 4:13, 16) te kao za Krista pripremljenu nevjestu da Ga zadovolji u ljubavi (5:27; Otk 19:7).

Ef 1:9-10-obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova da se provede punina vremena: uglaviti u Kristu sve - na nebesima i na zemlji.

Ef 1:23-koja je Njegovo Tijelo, punina Onoga koji ispunjava sve u svemu.

Ef 4:13-dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove:

Ef 4:16-od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi.

Ef 5:27-te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane.

Otk 19:7-Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo jer dođe svadba Jaganjčeva, opremila se žena Njegova..

Ustrajte u molitvi.