1 KOR 12:12-13, 23-27

Molite se da sveti žive kršćanski život i život crkve u skladu s praktičnim točkama koje se tiču stapanja, stapanja svih pojedinih udova Tijela Kristovog, svih crkava u određenim okruzima, svih suradnika i svih starješina kroz zajedništvo, te da čine sve kroz križ (krst) i po Duhu kako bi posluživali Krista za Tijelo, s ciljem da u Gospodnjoj obnovi postoji stvarnost Kristovog Tijela (1 Kor 12:12-13, 23-27).

1 Kor 12:12-13—Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo - tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.

1 Kor 12:23-27—A udove koje smatramo nečasnijima, okružujemo većom čašću. I s nepristojnima se pristojnije postupa, a pristojni toga ne trebaju. Nego, Bog je tako sastavio tijelo da je posljednjem udu dao izobilniju čast da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedni za druge. I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi; ako li se slavi jedan ud, raduju se zajedno svi udovi. A vi ste Tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi.

Ustrajte u molitvi.