GAL 4:19; EF 3:14-21; MT 16:18; EF 2:21-22; 1 KOR 12:27

Molite se da svi sveti otvore cijelo svoje biće Gospodu tako da On može sprovesti Božje središnje djelo—da Bog Samog Sebe u Kristu ugradi u nas, i da nas ugradi u Samog Sebe, za izgradnju crkve kao Kristovog Tijela (Gal 4:19; Ef 3:14-21; Mt 16:18; Ef 2:21-22; 1 Kor 12:27).

Gal 4:19—Dječice moja, koju ponovno u trudovima rađam dok se Krist ne oblikuje u vama.

Ef 3:16-17, 19b—Neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni…da budete ispunjeni do sve punine Božje.

Mt 16:18—I ja tebi kažem da si ti Petar, i na toj stijeni sagradit ću Svoju crkvu i vrata Podzemlja neće je nadvladati.

Ef 2:21-22—U Njemu je sva građevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu. U Njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u duhu.

1 Kor 12:27—Vi ste dakle Tijelo Kristovo, a pojedinačno udovi.

Ustrajte u molitvi.