3. DAN MOLITVA ZA ZBIVANJA U SVIJETU

DN 4:17; OTK 1:5; IZR 21:1; DN 2:21

3. Da Bog u Kristu vlada nad svim zbivanjima u svijetu (Dn 4:17; Otk 1:5), da okrene srca kraljeva da vrše Njegovu volju (Izr 21:1) te da podigne i makne vođe kako On vidi da je Njemu prikladno (Dn 2:21).

Dn 4:17-Ovo što se tiče proglasa stražara, i ta odluka zapovijed je svetih, tako da živi znaju da je Svevišnji Vladar kraljevstva ljudi i daje ga kome god On hoće i nad njime postavlja najniže od ljudi.

Otk 1:5-i od Isusa Krista, Svjedoka vjernoga, Prvorođenca od mrtvih, Vladara nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha

Izreke 21:1-Kraljevo je srce u ruci Jahve kao voda tekućica; vodi ga kuda god hoće.

Dn 2:21-On mijenja doba i vremena, ruši i postavlja kraljeve, daje mudrost mudrima a znanje pronicavima.

Ustrajte u molitvi.