1Ko. 12:12-13, 23-27

Kutsalların, kaynaşmaısyla ilgili pratik noktalara göre Hıristiyan hayatını ve kilise hayatını sürmeleri için dua edin. Mesih'in Bedeni'nin tüm bireysel üyelerinin, belirli bölgelerdeki tüm kiliselerin, tüm hizmetkarların ve hepsi ihtıyarların paydaşlık aracılığıyla kaynaşmalarını sağlayarak çarmıh aracılığıyla her şeyi yaparak ve Ruh'la Mesih'i Bedeni için hizmet vererek, hedefe ulaşarak Rab'bin geri kazanışında Mesih'in Bedeni gerçeği olacağız (1Ko. 12: 12-13, 23-27).

1Ko. 12:12-13— Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin epsi tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir. İster Yahudi ister Grek*, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh'ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh'tan içmesi sağlandı. 

1Ko. 12:23-27— Bedenin daha az değerli saydığımız üyelerine daha çok değer veririz. Böylece gösterişsiz üyelerimiz daha gösterişli olur. Gösterişli üyelerimizin özene yoktur. Ama Tanrı, değeri az olana daha çok değer vererek bedende birliği sağladı. Öyle ki, bedende ayrılık olmasın, üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin. Bir üye acı çekerse, bütün üyeler birlikte acı çeker; bir üye yüceltilirse, bütün üyeler birlikte sevinir. Sizler Mesih'in bedenisiniz, bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz. 

Kendinizi duaya verin.