1. GÜN: MATTA 6'YA GÖRE DUA

MAT. 6:9-10; VA. 11:15

Göklerdeki Baba'nın adı kutsal kılınması için (Mat. 6:9), Egemenliğinin gelmesi için (Mat. 6:10; Va. 11:15); ve O'nun isteğinin yeryüzünde olması için (Mat. 6:10).

Mat. 6:9—"Bunun için siz şöyle dua edin: 'Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın. 

Va. 11:15—Yedinci melek borazanını çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: "Dünyanın egemenliği Rabbimiz'in ve Mesihi'nin oldu. O sonsuzlara dek egemenlik sürecek." 

Mat. 6:10—Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun. 

Kendinizi duaya verin.