Mat. 6:19-34

Kutsalların şu anda insan hayatı hakkında kaygılanmamaları ama öncelikle Tanrı'nın egemenliğinin ve O'nun doğruluğunun ardından gitmeleri için ve yalnızca Tanrı'ya hizmet etmeleri, yeryüzünde kendilere hazineler biriktirmemeleri için dua edin (Mat. 6: 19-34).

Mat. 6:19-21—Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır. 

Mat. 6:24-25—"Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz. "Bu nedenle size şunu söylüyorum: 'Ne yiyip ne içeceğiz?' diye canınız için, 'Ne giyeceğiz?' diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? 

Mat. 6:31, 33—Öyleyse, 'Ne yiyeceğiz?' 'Ne içeceğiz?' ya da 'Ne giyeceğiz?' diyerek kaygılanmayın. ...Siz öncelikle O'nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir.

Kendinizi duaya verin.