Gal. 4:19; Ef. 3:14-21; Mat. 16:18; Ef. 2:21-22; 1Ko. 12:27

Tüm kutsalların Tanrı'nın merkezi işini yürütebilmesi için tüm varlıklarını Rab'be açmaları için dua edin - Tanrı'nın, Mesih'te kendisini bize inşa etmesi ve Mesih'in Bedeni olarak kilisenin inşası için bizi kendisine inşa etmesi ( Gal. 4:19; Ef.3: 14-21; Mat. 16:18; Ef.2: 21-22; 1Ko. 12:27).

Gal. 4:19- Çocuklarım! Mesih sizde biçimleninceye dek sizin için yine doğum ağrısı çekiyorum. 

Ef. 3:16-17, 19b- Baba'nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu'yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmanız için ....

Mat. 16:18- Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus'sun ve ben kilisemi* bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. 

Ef. 2:21-22- Bütün yapı Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere O'nda kenetlenip yükseliyor. Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz. 

1Ko. 12:27-Sizler Mesih'in bedenisiniz, bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz. 

Kendinizi duaya verin.