7. GÜN: ZULME UĞRAYANLAR, EZİLENLER VE ACI ÇEKENLER İÇİN DUA

1 Pet. 4:12-14; 5:9-10

Bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın, dünyadaki kardeşleri, özellikle zulme uğrayan, ezilen ve yoksunluk ve denemede maruz kalan kardeşleri, teselli etmesi, yetkinleştirmesi ve pekiştirmesi için dua edin (1Pe. 4: 12-14; 5: 9-10) .

1Pe. 4:12-14—Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği, size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. Tersine, Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki, Mesih'in görkemi göründüğünde de sevinçle coşasınız. Mesih'in adından ötürü hakarete uğrarsanız, ne mutlu size! Çünkü Tanrı'nın yüce Ruhu üzerinizde bulunuyor. 

1Pe. 5:9-10—Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan İblis'e karşı direnin. Sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir. 

Kendinizi duaya verin.