1Ti. 1:3-4; Gal. 2:20; Flp. 1:21a; Yu. 21:15-17; 1Ko. 12:24; Kol. 3:10-11

Rab'bin geri kazanışının, tarihte hiç gerçekleşmemiş bir yeni uyanışı tecrübe etmeleri için dua edin. Bu uyanış, Tanrı-insan hayatı, evrensel çobanlık etme ve Mesih'in Bedeni ve yeni bir insanın gerçekliği için kaynaşma dahil olmak üzere Tanrı'nın tasarısının yüksek vahiylerini başarılı pratik yapmamızın sonucu olacaktır (1Ti. 1: 3-4; Gal. 2:20; Flp. 1: 21a; Yu. 21: 15-17; 1Ko. 12: 24; Kol. 3: 10-11).

1Ti. 1:3-4 — Makedonya'ya giderken sana rica ettiğim gibi, Efes'te kal ve bazı kişilerin farklı öğretiler yaymamasını, masallarla ve sonu gelmeyen soyağaçlarıyla uğraşmamasını öğütle. Bu şeyler, imana dayanan tanrısal düzene hizmet etmekten çok, tartışmalara yol açar. 

Gal. 2:20—  Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu'na imanla sürdürüyorum. 

Flp. 1:21a—Çünkü benim için, yaşamak Mesih'tir,

Yu. 21:15-17—  Yemekten sonra İsa, Simun Petrus'a, "Yuhanna oğlu Simun, beni bunlardan daha çok seviyor musun?" diye sordu. Petrus, "Evet, ya Rab" dedi, "Seni sevdiğimi bilirsin." İsa ona, "Kuzularımı otlat" dedi. İkinci kez yine ona, "Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun?" diye sordu. O da, "Evet, ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin" dedi. İsa ona, "Koyunlarımı güt" dedi. Üçüncü kez ona, "Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun?" diye sordu. Petrus kendisine üçüncü kez, "Beni seviyor musun?" diye sormasına üzüldü. "Ya Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin" dedi. İsa ona, "Koyunlarımı otlat" dedi. 

1Ko. 12:24— Gösterişli üyelerimizin özene ihtiyacı yoktur. Ama Tanrı, değeri az olana daha çok değer vererek bedende birliği sağladı. 

Kol. 3:10-11—eksiksiz bilgiye erişmek için Yaratıcısı'na benzer olmak üzere yenilenen yeni yaradılışı giyindiniz. Bu yenilikte Grek ve Yahudi, sünnetli ve sünnetsiz, barbar, İskit, köle ve özgür ayrımı yoktur. Mesih her şeydir ve her şeydedir. 

Kendinizi duaya verin.