3. GÜN: DÜNYA MESELELERİ İÇİN DUA

DAN. 4:17; VA. 1:5; ÖZD. 21:1; DAN. 2:21

Tanrı'nın tüm dünya meseleleri üzerinde egemenlik sürdürmesi için, O'nun isteğini yapmak için kralların yüreği çevirmesi (Özd. 21:1) ve uygun gördükçe liderleri indirmesi ve çıkarması için (Dan. 2:21).

Dan. 4:17—Bu yargıyı gözcüler, kararı kutsallar verdi. Öyle ki, her canlı Yüce Olan'ın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve onları dilediği kişiye, en hor görülen birine bile verebileceğini bilsin. 

Va. 1:5— Ayakları, ocakta kor haline gelmiş parlak tunca benziyordu. Sesi, gürül gürül akan suların sesi gibiydi.

Prov. 21:1—Kralın yüreği RAB'bin elindedir, Kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir. 

Dan. 2:21—O'dur zamanları ve mevsimleri değiştiren. Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır. Bilgelere bilgelik, Anlayışlılara bilgi verir. 

Kendinizi duaya verin.