9. GÜN DAĞIILMIŞ İNANANLAR İÇİN DUA

Elç. 9:2, Elç. 26:19; Ezr. 1:5; Hez. 36:24

Dağılmış inananların Tanrı'nın ebedi amacının göksel görümesini görmeleri , Mesih ve Tanrı'nın bina etmesi hakkında daha derin şeyleri istemek için ruhları harekete geçirilmeleri ve Tanrı'nın Yeni Antlaşma tasarısının yolunu tercih etmeleri için dua edin (Elç. 9: 2, Elç. 26: 19; Ezr. 1: 5; Hez. 36:24).

Elç. 9:2—Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek, kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim'e getirmek niyetindeydi.

Elç. 26:19—Bunun için, ey Kral Agrippa, bu göksel görüme uymazlık etmedim.

Ezr. 1:5—Böylece Yahuda ve Benyamin oymaklarının boy başları, kâhinler, Levililer ve ruhları Tanrı tarafından harekete geçirilen herkes, RAB'bin Yeruşalim'deki Tapınağı'nı yeniden yapmak için gidiş hazırlıklarına girişti. 

Hez. 36:24—Sizi uluslar arasından alacak, bütün ülkelerden toplayıp ülkenize geri getireceğim. 

Kendinizi duaya verin.