2. GÜN: YENİ İNSAN VE GELİN İÇİN DUA

EF. 1:9–10, 23; 4:13, 16; 5:27; VA. 19:7

Tanrı'nın iyi isteği yerine getirilmek, O'nun amacı tamamlanmak ve O'nun tasarısı gerçekleştirilmek için (Ef. 1:9-10) dua edin. Böylece Tanrı kendisini ifade etmek için Mesih'in inşa edilmiş Bedeni ve yetkinleşmiş yeni insan olarak ve sevgide O'nu tatmin etmek için hazırlıklı Mesih'in gelini olarak kiliseyi elde edebilirdi.

Ef. 1:9-10—Tanrı'nın sır olan isteğini, Mesih'te edindiği iyi amaç uyarınca bize açıkladı. Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki her şeyi Mesih'te birleştirecek. 

Ef. 1:23— Kilise O'nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur.

Ef. 4:13—Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı Oğlu'nu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. 

Ef. 4:16—O'nun önderliğinde bütün beden, her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor. 

Ef. 5:27—Öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan, görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır. 

Va. 19:7—Sevinelim, coşalım! O'nu yüceltelim! Çünkü Kuzu'nun düğünü başlıyor, Gelini hazırlandı. 

Kendinizi duaya verin.