12. GÜN: HİZMET EDEN EMEKTAŞLAR VE ÖNCÜLÜK EDEN ERKEK KARDEŞLER İÇİN DUA

Elç. 20:28; 1Pe. 5:2; İbr. 13:17

Rab'bin emektaşlarına ve öncülük eden kardeşlere karşılaması ve onlara bugünlerde halkını önderlik etmeleri ve çobanlık etmeleri için bilgelik vermesi için dua edin (Elç. 20:28; 1Pe. 5: 2; İbr. 13:17).

Elç. 20:28— Kendinize ve Kutsal Ruh'un sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun. Rab'bin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız. 

1Pe. 5:2— Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün. Zorunluymuş gibi değil, Tanrı'nın istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla...

İbr. 13:17—Önderlerinizin sözünü dinleyin, onlara bağlı kalın. Çünkü onlar canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. Onların sözünü dinleyin ki, görevlerini inleyerek değil -bunun size yararı olmaz- sevinçle yapsınlar. 

Kendinizi duaya verin.