11. GÜN: KİLİSELER İÇİN DUA

Elç. 16:5; Ef. 1:19; Kol. 1:11; Va. 1:9

Rab'bin, O'nun geri kazanışında her ülkedeki İsa'nın tanıklığı olarak kiliseleri güçlendirmesi, desteklemesi ve geliştirmesi için dua edin (Elç. 16: 5; Ef. 1:19; Kol. 1:11; Va. 1: 9).

Elç. 16:5—Böylelikle toplulukların imanı güçleniyor ve sayıları günden güne artıyordu. 

Ef. 1:19—iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için

Kol. 1:11—Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için O'nun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz. 

Va 1:9—İsa'ya ait biri olarak sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz olan ben Yuhanna, Tanrı'nın sözü ve İsa'ya tanıklık uğruna Patmos denilen adada bulunuyordum. 

Kendinizi duaya verin.