2Ti. 4:10; Elç. 2:40; Flp. 2:15

Tüm kutsalların, özellikle de gençlerin ve yeni imanlı olanların, şu anı dünyanı sevmemeleri ancak “bu sapık kuşaktan” kurtulmaları ve “evrendeki yıldızlar gibi parladıkları bu eğre ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf, Tanrı'nın lekesiz çocukları olamları" için dua edin (2Ti. 4:10; Elç. 2:40; Flp. 2:15).

2Ti. 4:10— Çünkü Dimas bu dünyayı sevdiği için beni terk edip Selanik'e gitti.

Elç. 2:40— Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. "Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın!" diye yalvardı. 

Flp. 2:15— Aralarinda evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf, Tanrı'nın lekesiz çocukları olasınız.

Kendinizi duaya verin.