GAL 4:19; EF 3:14-21; MT 16:18; EF 2:21-22; 1 KOR 12:27

Molite se da svi sveti otvore cijelo svoje biće Gospodu tako da On može sprovesti Božje središnje djelo—da Bog Samog Sebe u Kristu ugradi u nas, i da nas ugradi u Samog Sebe, za izgradnju crkve kao Kristovog Tijela (Gal 4:19; Ef 3:14-21; Mt 16:18; Ef 2:21-22; 1 Kor 12:27).

Gal 4:19—Dječice moja, koju ponovno u trudovima rađam dok se Krist ne oblikuje u vama.

Ef 3:16-17, 19b—Neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni…da budete ispunjeni do sve punine Božje.

Mt 16:18—I ja tebi kažem da si ti Petar, i na toj stijeni sagradit ću Svoju crkvu i vrata Podzemlja neće je nadvladati.

Ef 2:21-22—U Njemu je sva građevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu. U Njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u duhu.

1 Kor 12:27—Vi ste dakle Tijelo Kristovo, a pojedinačno udovi.

 

Služba: Moliti se sa Kristom koji posreduje

U [Izlasku] 17:12 rečeno nam je da su Aron i Hur uzeli kamen i stavili ga pod Mojsija, a on je sjedio na njemu. To ukazuje da naš molitveni život mora imati čvrstu bazu ... Vjerujem da kamen korišten kao snažna baza odnosi se na našu spoznaju da u sebi nismo u stanju održati molitveni život. To je prepoznavanje činjenice da nam treba podrška. U našem prirodnom životu, poput Mojsija, nismo ustrajni u molitvi. Jednostavno ne možemo nastaviti molitvu cijeli dan. Dakle, mi trebamo shvatiti svoju slabost. Ta iskustvena spoznaja daje nam snažnu bazu koja nam je potrebna za naš molitveni život.

Kad god se molite, recite Gospodu: «Gospode, ne mogu nastaviti u molitvi. Potrebujem čvrstu bazu za svoju molitvu, i uzimam Tebe kao takvu bazu» (Studij života - Izlazak, str. 547-548)Life-study of Exodus, pp. 547-548)

© Living Stream Ministry. Koristi se s dopuštenjem

1 KOR 12:12-13, 23-27

Molite se da sveti žive kršćanski život i život crkve u skladu s praktičnim točkama koje se tiču stapanja, stapanja svih pojedinih udova Tijela Kristovog, svih crkava u određenim okruzima, svih suradnika i svih starješina kroz zajedništvo, te da čine sve kroz križ (krst) i po Duhu kako bi posluživali Krista za Tijelo, s ciljem da u Gospodnjoj obnovi postoji stvarnost Kristovog Tijela (1 Kor 12:12-13, 23-27).

1 Kor 12:12-13—Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo - tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.

1 Kor 12:23-27—A udove koje smatramo nečasnijima, okružujemo većom čašću. I s nepristojnima se pristojnije postupa, a pristojni toga ne trebaju. Nego, Bog je tako sastavio tijelo da je posljednjem udu dao izobilniju čast da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedni za druge. I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi; ako li se slavi jedan ud, raduju se zajedno svi udovi. A vi ste Tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi.

 

Služba: Trebamo obratiti pažnju na korporativne molitve

Trebali bismo obratiti pažnju na korporativne molitve, odnosno, na molitvu crkve. Kada govorimo o molitvi crkve, ne mislimo da su osobne molitve nevažne; nismo neosjetljivi na potrebu osobnih molitvi. Ali u Božjem kraljevstvu postoji zakon: Neke stvari je nemoguće za pojedinca da ih učini sam; one zahtijevaju zajednički napor i međusobnu podršku. Uzajamnost je posebno potrebna u pogledu molitve. Oni koji slijede Gospodina stalno shvaćaju potrebu za molitvom s drugim vjernicima. Ponekad nije dovoljno da se osoba sama moli. Posebno za stvari koje su velike kao što je Božje kraljevstvo, jedina molitva koja djeluje je ona u kojoj se cijela crkva nastoji moliti. Gospod je rekao: «Moja će se kuća zvati kućom molitve» (Mt 21:13). To možemo slijediti rečenicom «čija smo kuća mi» (Heb 3:6). (Sabrana djela Watchmana Nee-ja, sv. 38, str. 462).The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, p. 462)

© Living Stream Ministry. Koristi se s dopuštenjem

 

OTK 8:1-8

Molite se za svete da prinose molitve kojima Krist, kao drugi Anđeo, može pridodati kād, tako da sa prijestolja Božjeg oganj pravednog suda bude bačen na Zemlju da se obračuna sa bezbožništvom i bezakonjem (Otk 8:1-8).

OTK 8:1-8—Kad Jaganjac otvori sedmi pečat, nasta muk na nebu oko pola sata. I vidjeh: sedmorici anđela što stoje pred Bogom dano je sedam trubalja. I drugi jedan Anđeo pristupi i sa zlatnom kadionicom stane na žrtvenik. I dano mu je mnogo kada da ga s molitvama svih svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem. I vinu se dim kadni s molitvama svetih iz ruke anđelove pred lice Božje. Anđeo uze kadionicu, napuni je vatrom sa žrtvenika i prosu na zemlju. I udariše gromovi, i glasovi, i munje, i potres. A sedam anđela sa sedam trubalja pripremiše se da zatrube. Prvi zatrubi. I nastadoše tuča i oganj, pomiješani s krvlju, i budu bačeni na zemlju. I trećina zemlje izgorje, i trećina stabala izgorje, i sva zelena trava izgorje. Drugi anđeo zatrubi. I nešto kao gora velika, ognjem zapaljena, bačeno bi u more. I trećina se mora pretvori u krv.

 

Služba: Sklad u Duhu Svetom

Ova vrsta molitve zahtijeva konstituciju Duha Svetoga u onima koji se mole. Bog vas mora dovesti do točke kad negirate ono što želite i želite samo ono što Bog želi, i drugog brata mora Bog dovesti do točke kad negira ono što želi i želi samo ono što Bog želi. Kad ste i vi i brat dovedeni do ove točke i budete skladni poput muzike, sve što tražite učinit će za vas nebeski Otac. Braćo i sestre, nemojte misliti da, sve dok se složite u svojim mišljenjima, vaše će molitve biti odgovorene ... Istost u cilju ne garantira da će postojati sklad. Moramo shvatiti da je nemoguće imati sklad u tijelu grijeha. Kada se Gospod obračuna sa našim prieodnim životom, kada pojedinac živi u Duhu Svetom, i drugi brat također živi u Duhu Svetom, i obojica žive u Kristu, postoji sklad, ista gledišta i molitva u jednom suglasju , (Molitvena služba crkve, str. 18).Molitvena služba crkve,, p. 18)

© Living Stream Ministry. Koristi se s dopuštenjem

 

MT 6:19-34

Molite se da sveti ne budu tjeskobni za svoj ljudski život u sadašnjem trenutku, nego da prvo traže kraljevstvo Božje i Njegovu pravednost, te da služe samo Bogu, ne zgrćući sebi blaga ovdje na Zemlji (Mt 6:19-34).

Mt 6:19-21Ne zgrćite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu. Zgrćite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu. Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.

Mt 6:24-25Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?

Mt 6:31, 33—Nemojte dakle zabrinuto govoriti: 'Što ćemo jesti?' ili: 'Što ćemo piti?' ili: 'U što ćemo se obući?...Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.

Djela 9:2 -zaiska od njega pisma za sinagoge u Damasku, da sve koje nađe od ovoga Puta, muževe i žene, okovane dovede u Jeruzalem.

Djela 26:19 -"Otada, kralju Agripa, ne bijah neposlušan nebeskom viđenju.

Ezra 1:5 -Tada ustadoše glavari obitelji Jude i Benjamina, svećenici i leviti, i svi kojima je Bog potaknuo duh i krenuše graditi Dom Jahvin u Jeruzalemu.

Ez 36:24 -—And the land that was desolate will be tilled instead of being desolate in the sight of all who passed by.

 

Služba: Oslabađanje našeg duha kroz molitvu

Primjerena molitva nas uvijek oslobađa. Ako se molimo, a ne vježbamo naš duh i ne oslobađamo ga, naša molitva je pogrešna. Molitva mora vježbati naš duh i osloboditi naš duh. Kad se naš duh oslobadi molitvom, mi smo oslobođene osobe. Kad više nismo vezani, nego oslobođeni, uvijek smo sretni. Zbog toga je Pavao rekao: «Uvijek se radujte, neprestano se molite» (1 Sol 5:16-17). Radovati se cijelo vrijeme povezano je s neprestanom molitvom.

Kad si ti oslobođen, kad sam ja oslobođen, i kad je svatko oslobođen, to je stvarno stapanje. Način za nas da postanemo stopljeni je kroz molitvu koja oslobađa naš duh. (Zajeedništvo o hitnoj potrebi za vitalnim grupama, str. 109-110).Fellowship concerning the Urgent Need of the Vital Groups, pp. 109-110)

© Living Stream Ministry. Koristi se s dopuštenjem

 

MT 6:1-6; KOL 3:3

Molite se za svete, kao narod kraljevstva, djeca nebeskog Oca, da imamo duhovni život koji se podudara sa misterioznom, sakrivenom naravi božanskog života, moleći se našem nebeskom Ocu u tajnosti, imajući određeno tajnovito iskustvo Oca, te primajući određeno tajnovito uslišanje od Njega (Mt 6:1-6; Kol 3:3).

Mt 6:1-6Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače, nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju - neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti! Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

Kol 3:3—Ta umrijeste, i vaš je život skriven sa Kristom u Bogu.

 

Služba: Moliti se u skladu sa Božjom voljom

Rekli smo da Bog ima Svoju volju za sve. No ipak, Bog ne djeluje neovisno; On neće ništa učiniti Sam po Sebi. Iako Bog ima volju, On želi da slobodna volja na zemlji odjekuje Njegovom voljom prije nego što On išta učini. Ako postoji volja samo u nebu, Bog se neće pokrenuti. Nebesko kretanje je ostvareno na zemlji samo kada zemlja želi isto ono što i nebo želi. To se danas naziva službom crkve. Braćo i sestre, služba crkve nije samo propovijedanje Evanđelja. To ne znači da ne trebamo propovijedati Evanđelje; to znači da služba crkve nije samo propovijedanje Evanđelja. Služba crkve je da volju u nebu dovede na zemlju. Kako crkva volju u nebu donosi na zemlju? To se događa kroz molitvu na zemlji. Molitva nije toliko malena i nevažna kako neki misle. To nije nešto što je neobavezno. Molitva je rad. Molitva je crkva koja govori Bogu: «Bože, mi želimo Tvoju volju.» Molitva je crkva koja poznaje Božje srce i koja otvara svoja usta da isšće ono što je u Božjem srcu. Ako to crkva ne učini, nema mnogo koristi na zemlji. (Molitvena služba crkve, str. 12-13).Molitvena služba crkve,, pp. 12-13)

© Living Stream Ministry. Koristi se s dopuštenjem

 

Ustrajte u molitvi.