Gal. 4:19; Ef. 3:14-21; Mat. 16:18; Ef. 2:21-22; 1Ko. 12:27

Tüm kutsalların Tanrı'nın merkezi işini yürütebilmesi için tüm varlıklarını Rab'be açmaları için dua edin - Tanrı'nın, Mesih'te kendisini bize inşa etmesi ve Mesih'in Bedeni olarak kilisenin inşası için bizi kendisine inşa etmesi ( Gal. 4:19; Ef.3: 14-21; Mat. 16:18; Ef.2: 21-22; 1Ko. 12:27).

Gal. 4:19- Çocuklarım! Mesih sizde biçimleninceye dek sizin için yine doğum ağrısı çekiyorum. 

Ef. 3:16-17, 19b- Baba'nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu'yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmanız için ....

Mat. 16:18- Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus'sun ve ben kilisemi* bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. 

Ef. 2:21-22- Bütün yapı Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere O'nda kenetlenip yükseliyor. Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz. 

1Ko. 12:27-Sizler Mesih'in bedenisiniz, bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz. 

 

Hizmetin Literatürü: Aracılık Eden Mesih’le Birlikte Dua Etmek

[Mırsır'dan Çıkış] 17:12'de Harun ve Hur'un bir taş alıp Musa'nın altına koymaları ve Musa'nın üzerine oturduğu söyleniriz. Bu, dua hayatımızın sağlam bir temele sahip olması gerektiğini gösteriyor ... Güçlü bir temel olarak kullanılan taşın, kendimizde bir dua hayatını sürdüremeyeceğimizin farkına vardığına inanıyorum. Desteğe ihtiyacımız olduğu gerçeğinin kabulüdür. Bizim doğal yaşamımızda, Musa gibi, duada ısrar edemeyiz. Dualarımızı gün boyu devam ettiremeyiz. Bu nedenle, zayıflığımızı fark etmeliyiz. Bu farkındalık bize dua hayatımız için ihtiyaç duyduğumuz güçlü temeli veriyor.

Ne zaman dua edersen söyle Rab'be, “Rab'bim, dua etmeye devam edemiyorum. Dualarım için sağlam bir temele ihtiyacım var ve seni böyle bir temel olarak kabul ediyorum.” (Life-study of Exodus, pp. 547-548)

© Living Stream Ministry. İzinle kullanıldı.

1Ko. 12:12-13, 23-27

Kutsalların, kaynaşmaısyla ilgili pratik noktalara göre Hıristiyan hayatını ve kilise hayatını sürmeleri için dua edin. Mesih'in Bedeni'nin tüm bireysel üyelerinin, belirli bölgelerdeki tüm kiliselerin, tüm hizmetkarların ve hepsi ihtıyarların paydaşlık aracılığıyla kaynaşmalarını sağlayarak çarmıh aracılığıyla her şeyi yaparak ve Ruh'la Mesih'i Bedeni için hizmet vererek, hedefe ulaşarak Rab'bin geri kazanışında Mesih'in Bedeni gerçeği olacağız (1Ko. 12: 12-13, 23-27).

1Ko. 12:12-13— Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin epsi tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir. İster Yahudi ister Grek*, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh'ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh'tan içmesi sağlandı. 

1Ko. 12:23-27— Bedenin daha az değerli saydığımız üyelerine daha çok değer veririz. Böylece gösterişsiz üyelerimiz daha gösterişli olur. Gösterişli üyelerimizin özene yoktur. Ama Tanrı, değeri az olana daha çok değer vererek bedende birliği sağladı. Öyle ki, bedende ayrılık olmasın, üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin. Bir üye acı çekerse, bütün üyeler birlikte acı çeker; bir üye yüceltilirse, bütün üyeler birlikte sevinir. Sizler Mesih'in bedenisiniz, bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz. 

 

Hizmetin Literatürü: Toplu Dualara Dikkat Etmek

Toplu dualara, yani kilisenin duasına dikkat etmeliyiz. Kilisenin duası hakkında konuştuğumuzda, kişisel duaların önemsiz olduğu anlamına gelmez; kişisel dua ihtiyacına duyarsız değiliz. Ancak Tanrı'nın egemenliğinde bir yasa vardır: Bireyin tek başına yapması bazı şeyler imkansızdır; ortak çaba ve karşılıklı destek gerektirirler. Karşılıklı olma özellikle dua konusunda gereklidir. Rab'bi izleyenler sürekli olarak diğer inananlarla dua etme ihtiyacını fark ederler. Bazen bir kişinin yalnız dua etmesi yeterli değildir. Özellikle Tanrı'nın egemenliği kadar büyük meselelerde işe yarayan tek dua, tüm kilisenin dua etmeye çalıştığı duadır. Rab dedi ki, “Evime dua evi denecek” (Mat. 21:13). Bunu “Onun evi biziz” ifadesiyle kavrayabiliriz (İbr. 3: 6). (The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, p. 462)

© Living Stream Ministry. İzinle kullanıldı.

 

Va. 8:1-8

Kutsalların, Mesih'in başka bir Melek olarak buhur ekleyebileceği dualar sunması için dua edin, böylece Tanrı'nın tahtından adil yargılama ateşi, tanrısızlık ve kanunsuzluk ile başa çıkmak için yeryüzüne atılacaktır (Va. 8: 1-8).

Va. 8:1-8— Kuzu yedinci mührü açınca, gökte yarım saat kadar sessizlik oldu. Tanrı'nın önünde duran yedi meleği gördüm. Onlara yedi borazan verildi. Altın bir buhurdan taşıyan başka bir melek gelip sunağın önünde durdu. Tahtın önündeki altın sunakta bütün kutsalların dualarıyla birlikte sunmak üzere kendisine çok miktarda buhur verildi. Kutsalların dualarıyla buhurun dumanı, Tanrı'nın önünde meleğin elinden yükseldi. Melek buhurdanı aldı, sunağın ateşiyle doldurup yeryüzüne attı. Gök gürlemeleri, uğultular işitildi, şimşekler çaktı, yer sarsıldı. Yedi melek ellerindeki yedi borazanı çalmaya hazırlandı.  Rev 8:7  Birinci melek borazanını çaldı. Kanla karışık dolu ve ateş oluştu, yeryüzüne yağdı. Yerin üçte biri, ağaçların üçte biri ve bütün yeşil otlar yandı. İkinci melek borazanını çaldı. Alev alev yanan, dağ gibi büyük bir kütle denize atıldı. Denizin üçte biri kana dönüştü. 

 

Hizmetin Literatürü: Kutsal Run’daki Uyum

Bu tarz bir dua, dua eden kişilerde Kutsal Ruh’un yapılanmasını gerektirir. Tanrı size öyle bir noktaya getirmelidir ki, kendi istediklerinizi inkâr edip sadece Tanrı’nın istediklerini istemelisiniz ve başka bir kardeş de Tanrı tarafından kendi istediklerini inkâr edip sadece Tanrı’nın istediklerini isteyecek noktaya getirilmelidir. Siz ve bu kardeş bu noktaya getirildiğinizde ve birbirinizle müzik gibi uyumlu olduğunuzda dilediğiniz her şey Göksel Babanız tarafından yerine getirilecektir….Hedeflerin aynı olması aradaki uyumun garantisi değildir. Benlikte uyum olmasının imkansız olduğunu anlamamız gerekir. Doğal yaşamımızın icabına Tanrı tarafından bakıldığında, bir kişi Kutsal Ruh’la yaşadığında ve diğer kişi de Kutsal Ruh’la yaşadığında ve ikisi de Mesih’te yaşadığında uyum olur, aynı görüşe sahip olunur ve uyum içinde dua gerçekleşir. (Kilisenin Dua Hizmeti, s. 19)

© Living Stream Ministry. İzinle kullanıldı.

 

Mat. 6:19-34

Kutsalların şu anda insan hayatı hakkında kaygılanmamaları ama öncelikle Tanrı'nın egemenliğinin ve O'nun doğruluğunun ardından gitmeleri için ve yalnızca Tanrı'ya hizmet etmeleri, yeryüzünde kendilere hazineler biriktirmemeleri için dua edin (Mat. 6: 19-34).

Mat. 6:19-21—Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır. 

Mat. 6:24-25—"Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz. "Bu nedenle size şunu söylüyorum: 'Ne yiyip ne içeceğiz?' diye canınız için, 'Ne giyeceğiz?' diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? 

Mat. 6:31, 33—Öyleyse, 'Ne yiyeceğiz?' 'Ne içeceğiz?' ya da 'Ne giyeceğiz?' diyerek kaygılanmayın. ...Siz öncelikle O'nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir.

Elç. 9:2—Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek, kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim'e getirmek niyetindeydi.

Elç. 26:19—Bunun için, ey Kral Agrippa, bu göksel görüme uymazlık etmedim.

Ezr. 1:5—Böylece Yahuda ve Benyamin oymaklarının boy başları, kâhinler, Levililer ve ruhları Tanrı tarafından harekete geçirilen herkes, RAB'bin Yeruşalim'deki Tapınağı'nı yeniden yapmak için gidiş hazırlıklarına girişti. 

Hez. 36:24—And the land that was desolate will be tilled instead of being desolate in the sight of all who passed by.

 

Hizmetin Literatürü: Duayla Ruhumuzu Serbest Bırakmak

Doğru dua her zaman bizi serbest bırakır. Eğer dua edersek ve ruhumuz kullanılmaz ve serbest bırakılmazsa, dualarımız yanlış olur. Dua ederken ruhumuzu kullanmalı ve ruhumuzu salıvermeliyiz. Ruhumuz dualarımız tarafından serbest bırakıldığında, bizler serbest bırakılan kişiyiz. Artık bağlı değil, serbest bırakıldığımızda, her zaman mutlu oluruz. Bu yüzden Pavluz, “Her zaman sevinin."

Sürekli dua edin” dedi (1Se. 5: 16-17). Her zaman sevinmek sürekli dua etmekle ilgilidir. Serbest bırakıldığında, serbest bırakıldığımda ve herkes serbest bırakıldığında, gerçek karışım budur. Karıştırılmanın yolu ruhumuzu serbest bırakan dua etmektir. (Fellowship concerning the Urgent Need of the Vital Groups, pp. 109-110)

© Living Stream Ministry. İzinle kullanıldı.

 

Mat. 6:1-6; Kol. 3:3

Kutsalların, Egemenlik insanları, göksel Baba'nın çocukları olarak, göksel Babaları'na gizlice dua ederek, Baba'nın gizli zevkini tecrübe ederek ve O'ndan gizli bir cevap alarak ilahi yaşamın gizemli, gizli doğasına karşılık gelen ruhsal bir yaşama sahip olmaları için dua edin (Mat. 6: 1-6; Kol. 3: 3).

Mat. 6:1-6— Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki Babanız'dan ödül alamazsınız. Bu nedenle, birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler, insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verirken, sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki, verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören Babanız sizi öldüllendirecektir. Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız'a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir. 

Kol. 3:3— Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. 

 

Hizmetin Literatürü: Tanrı'nın İsteğine göre Dua Etmek

Her şey için Tanrı’nın bir iradesi olduğunu söylemiştik. Buna rağmen Tanrı bağımsız hareket etmez; kendi başına hiçbir şey yapmayacaktır. Tanrı’nın bir iradesi olduğu halde harhangi bir şey yapmadan önce yeryüzündeki iradenin kendi iradesini yansıtmasını ister. Eğer sadece gökte irade varsa Tanrı hareket etmeyecektir. Göksel hareket ancak yeryüzündeki irade göktekiyle aynı olduğu zaman yerine getirilir. Günümüzde buna kilise hizmeti denir. … Kilise hizmeti gökteki iradeyi getirmektir. Kilise nasıl gökteki iradeyi yeryüzüne indirir? Yeryüzünde dua ederek. Dua bazılarının düşündüğü kadar küçük ve önemsiz değildir. Vazgeçilebilir bir şey değil. Dua bir iştir. Dua kilisenin Tanrı’ya “Tanrım, Senin isteğini istiyoruz” demesidir. Dua etmek kilisenin Tanrı’nın yüreğini bilmesi ve Tanrı’nın yüreğindekinin gerçekleşmesini dilemek için ağzını açmasıdır. Eğer kilise bunu yapmazsa yeryüzünde fazla bir işlevi yoktur. (Kilisenin Dua Hizmeti, ss. 13-14)

© Living Stream Ministry. İzinle kullanıldı.

 

Kendinizi duaya verin.